Liên kết website

Quảng Bình: UBND thành phố Đồng Hới tổ chức Hội nghị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

14/09/2023

Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 19/4/2023 của UBND thành phố về triển khai tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Đồng Hới năm 2023. Nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ công chức phụ trách đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp xã.

Ngày 12/9/2023, UBND thành phố Đồng Hới tổ chức Hội nghị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Đồng Hới năm 2023. Tham dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu gồm các đồng chí thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thành phố; các đồng chí thành viên Tổ thẩm định đánh giá, chấm điểm chuẩn tiếp cận pháp luật thành phố; lãnh đạo, chuyên viên phòng Tư pháp thành phố; đại diện lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa; Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán, Công an của 15 xã, phường trên địa bàn thành phố.
 Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Sở Tư pháp hướng dẫn và giới thiệu nội dung Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM; Đồng thời, báo cáo viên đã giải đáp khó khăn, vướng mắc về cách chấm điểm một số chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; việc triển khai theo dõi, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật …Thông qua Hội nghị, giúp cho đội ngũ công chức, người được phân công thực hiện nhiệm vụ theo dõi, triển khai xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nắm bắt đầy đủ, kịp thời các nội dung của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP về xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai các hoạt động xây dựng xã, phường trên địa bàn thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2023./.
ĐH
Các tin đã đưa ngày: