Liên kết website

Đồng Tháp tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật

23/10/2023

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15-11-2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ngày 19/10, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật tại hội trường UBND TP Cao Lãnh. Đồng thời, hội nghị được trực tuyến đến 11 điểm cầu của UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.

Ông Phạm Văn Phong – Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP  và các văn bản có liên quan. Đại diện Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp hướng dẫn hồ sơ đánh giá tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực tế và được lãnh đạo Sở Tư pháp trao đổi, giải đáp làm rõ.
Hội nghị này nhằm hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 cho Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật các huyện, thành phố và lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, công chức phụ trách các tiêu chí tiếp cận pháp luật của xã, phường, thị trấn trên toàn Tỉnh./.
Phương Thịnh
Sở Tư pháp Đồng Tháp
Các tin đã đưa ngày: