Liên kết website

Khánh Hòa: Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực

10/11/2023

Nhờ triển khai đồng bộ, kết hợp với đổi mới phương pháp, đa dạng hình thức thực hiện, công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của huyện Khánh Vĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả cao.

Công tác chỉ đạo kịp thời, xuyên suốt
"Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3661/QĐ-UBND ngày 30/12/2022, ngay từ đầu năm, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu UBND huyện trong công tác PBGDPL; thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp phù hợp tình hình thực tế; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cũng như việc định hướng nội dung, đổi mới hình thức, tăng cường các nguồn lực cho công tác PBGDPL; huy động các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn dân tích cực tham gia vào công tác PBGDPL; đảm bảo công tác PBGDPL được thực hiện đồng bộ, toàn diện, phù hợp và hiệu quả", Ông Phan Văn Phương – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tư pháp huyện Khánh Vĩnh cho biết.
Ngoài ra, Phòng Tư pháp cũng đã tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 về Kế hoạch công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Phòng đã phát huy tốt vai trò trong công tác kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ công chức tư pháp cấp xã; duy trì chế độ giao ban hành tháng, qua đó, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở để có biện pháp tháo gỡ trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết.
Hiệu quả tích cực
Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tổ chức 191 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL thu hút 10.458 lượt người tham dự (tăng 59 cuộc và 4023 lượt người tham dự so với cùng kỳ năm 2022). Cụ thể: ở cấp huyện, Phòng Dân tộc đã tổ chức 27 hội nghị tuyên truyền tại 13 xã, thị trấn về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) cho 1.595 đại biểu là người có uy tín, đại diện hộ dân vùng đồng bào DTTS &MN; các vấn đề về hôn nhân và gia đình, đặc biệt là vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN. Phòng Tư pháp tổ chức 9 hội nghị PBGDPL về hôn nhân và gia đình, đất đai, nghĩa vụ quân sự… thu hút 625 lượt người tham dự.
 
Ngoài ra, cơ quan cấp huyện phối hợp với các Sở tổ chức nhiều hội nghị PBGDPL như Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền cho 180 người tại 2 xã, thị trấn về pháp luật phòng, chống mua bán người; phòng chống ma túy, mại dâm; xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện. Phòng Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức một hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 80 đại biểu là Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, già làng, trưởng bản, hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện.
Bên cạnh đó, các cơ quan, địa phương đã lắp đặt 10 pano tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam và phòng, chống bạo lực gia đình; treo 210 băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự; phòng, chống tệ nạn xã hội; an toàn giao thông đường bộ… Đội thông tin lưu động huyện đã thực hiện 20 lượt tuyên truyền bằng xe loa phóng thanh và 20 đêm văn nghệ thông tin cổ động các chủ đề được xã hội quan tâm nhiều về an toàn giao thông đường bộ; phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng nếp sống văn hóa, bảo vệ môi trường...;Trang Thông tin điện tử huyện đăng 280 tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
Ở cơ sở, UBND cấp xã tổ chức 155 hội nghị có nội dung tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, những vấn đề pháp luật được nhiều người dân quan tâm thuộc lĩnh vực đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, an toàn giao thông đường bộ, nghĩa vụ quân sự… cho 8.238 lượt người tham dự; Đài truyền thanh cơ sở đã thực hiện 1.350 giờ phát thanh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Các tổ hòa giải ở cơ sở đã thụ lý 39 vụ việc (giảm 11 vụ so với năm 2022), tiến hành hòa giải thành 35/39 vụ (đạt tỷ lệ 89,74%).
Theo ông Phương, thời gian tới, Phòng Tư pháp sẽ thường xuyên bám sát chỉ đạo của cấp trên, duy trì ổn định các hoạt động đạt hiệu quả cao; đồng thời, tích cực nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, đặc biệt là đẩy mạnh hoạt động ứng dụng chuyển đổi số trong công tác PBGDPL nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành tư pháp được cấp trên giao.

Đặng Hữu
Sử Tư pháp Khánh Hòa

Các tin đã đưa ngày: