Liên kết website

Hiệu ứng tích cực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023

04/12/2023

Xác định rõ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự nỗ lực và cố gắng của các cấp, các ngành, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023 đã có những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai hiệu quả công tác PBGDPL, Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 07/02/2023 về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐPH ngày 07/02/2023 hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Sóc Trăng năm 2023. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.
Trong năm 2023, Sở Tư pháp đã tổ chức 83 hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và phổ biến kiến thức pháp luật với 19.415 đại biểu tham dự. Đồng thời, biên soạn và cấp phát miễn phí 31.374 quyển sổ tay pháp luật, tài liệu pháp luật các loại. Các sở, ngành và địa phương đã tổ chức PBGDPL trực tiếp với 2.463 cuộc/lượt tuyên truyền PBGDPL ước tính có trên 156.904 lượt người tham dự; cấp trên 146.127 bộ tài liệu về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Đồng thời, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) được các đơn vị, địa phương tỉnh Sóc Trăng tích cực, chủ động tổ chức với hình thức đa dạng, bám sát nhiệm vụ được giao và định hướng của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương.

Hội nghị Tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023”.
 
Tỉnh Sóc Trăng còn đặc biệt chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL. Theo đó, năm 2023, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật”. Cuộc thi đã tạo hiệu ứng tích cực trong công tác PBGDPL, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang nhân dân và người dân trên địa bàn tỉnh tham gia, qua 05 đợt thi đã thu hút 101.703 thí sinh với 298.515 lượt thi.  

Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Sóc Trăng.
 
``Bên cạnh đó, Sở Tư pháp phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng mở chuyên mục “Công dân và Pháp luật” mỗi tháng 01 kỳ; hợp đồng với Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố mở chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” với thời lượng mỗi tháng 04 kỳ. Đồng thời, tiếp tục vận hành Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, theo đó đã đăng tải 1.632 bài viết. Thực hiện xây dựng, biên tập và đăng tải 162 infographic và 74 video về các chính sách mới có hiệu lực hàng tháng và tuyên truyền PBGDPL về các vấn đề xã hội quan tâm. Xây dựng chuyên mục “Mỗi tuần 1 điều luật”, chuyên mục “Tài liệu Phòng, chống tham nhũng” trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và Trang thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh. Tiếp tục vận hành Zalo Official Account “Phổ biến giáo dục pháp luật Sóc Trăng”; Trang Facebook “Phổ biến, giáo dục pháp luật Sóc Trăng” nhằm tạo kênh thông tin tuyên truyền, PBGDPL nhanh chóng, kịp thời.

Đoàn Kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương làm việc tại tỉnh Sóc Trăng.
 
Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp luôn được kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, cơ bản thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh; hiện trên địa bàn tỉnh có 15 Hội đồng phối hợp PBGDPL. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ngày càng được củng cố, kiện toàn; hiện toàn tỉnh có 135 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 278 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 1.484 tuyên truyền viên pháp luật hoạt động tích cực, hiệu quả.

Sóc Trăng tổ chức Hội thi Hoà giải viên giỏi năm 2023.
 
Công tác hòa giải ở cơ sở luôn được quan tâm triển khai hiệu quả; các hòa giải viên ở cơ sở luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết trong hướng dẫn các bên giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn một cách “thấu tình đạt lý”, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở; theo đó từ đầu năm đến nay: các Tổ hòa giải trên địa bàn đã tiếp nhận 3.242 vụ, việc; đưa ra hòa giải 3.242 vụ, việc, kết quả hòa giải thành l2.870 vụ, việc, đạt tỷ lệ 88,5%.
Công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, theo đó toàn tỉnh có 108/109 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chiếm tỷ lệ 99,1%.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt”. Theo đó, tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về trách nhiệm triển khai nhiệm vụ PBGDPL tại đơn vị, địa phương; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL, chú trọng hơn nữa PBGDPL trong nhà trường và cho các đối tượng đặc thù; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần đưa công tác PBGDPL ngày càng đi vào thực chất./.
Hồng Vân
Sở Tư pháp Sóc Trăng
Các tin đã đưa ngày: