Liên kết website

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới

05/11/2009

       Xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là một trong 8 xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới, đây là một vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Xác định một trong những nhân tố quan trọng là phải vận động, thuyết phục làm chuyển biến nhận thức, tư tưởng, tạo sự đồng thuận qua đó khơi dậy và phát huy sức mạnh của nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã tập trung mạnh mẽ cho công tác tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

Ngay từ đầu năm Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của xã đã xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội. Chính vì thế công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai đồng bộ, toàn diện và thu được những kết quả đáng ghi nhận. Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức họp, phổ biến các nội dung về công tác hiến đất, giải phóng mặt bằng, giải đáp các ý kiến thắc mắc, khó khăn trong nhân dân cho 162 lượt người tham dự; tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng về công tác hòa giải ở cơ sở cho 142 thành viên tổ hòa giải ở 11 thôn. Ban Tư pháp xã phối hợp với các ngành tổ chức 05 hội nghị tuyên truyền, thu hút nhiều người tham gia. Các tổ chức hội, đoàn thể cũng tích cực tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật: Hội Nông dân tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật đất đai cho 120 hội viên; Hội phụ nữ tổ chức tuyên truyền Bộ luật dân sự, Luật phòng, chống bạo lực gia đình cho 155 hội viên kết hợp với trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật. Ngoài việc tổ chức các hội nghị triển khai ở xã, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương còn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đồng loạt triển khai tới tất cả các chi hội ở thôn, tổ chức họp các hội viên của mình để phổ biến, tuyên truyền văn bản pháp luật liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới, tổ chức cuộc họp dân bàn bạc công khai, dân chủ và chuyên sâu về xây dựng nông thôn mới với phương châm từ một người lan tỏa ra nhiều người cùng hiểu biết, thấy được lợi ích, tầm quan trọng của công tác này để tích cực tham gia phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Một kênh thông tin tuyên truyền không thể thiếu đó là qua hoạt động truyền thanh của xã liên tục phát ngày 02 buổi, cập nhật những thôn, cá nhân điển hình về công tác xây dựng nông thôn mới.

Công tác tuyên truyền rộng rãi, bàn bạc, dân chủ công khai đã tạo sự đồng thuận, nhiệt tình ủng hộ của toàn dân tự nguyện tham gia đóng góp công sức, tiền của xây dựng thôn xóm. Đến nay 11 thôn trong xã tiến hành giải phóng mặt bằng các tuyến đường có tổng chiều dài 8.308m, dỡ bỏ 62 công trình gồm tường, dậu, cổng, công trình phụ, nhà ở; 102 hộ xây bờ ao dài 2.650m; 164 hộ dân hiến 3.284m2 đất ở và 3.962m2 đất ao; đóng góp trên 19.000 ngày công lao động. Kinh phí do nhân dân và đồng bào xa quê tự nguyện đóng góp xây dựng nông thôn mới ước khoảng trên 6,5 tỷ đồng.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở Vũ Đoài, huyện Vũ Thư đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện, kịp thời phục vụ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

          Phạm Thị Liễu Lập, Sở Tư pháp Thái Bình

Các tin đã đưa ngày: