Liên kết website

Khánh Hòa: Tập huấn nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật 23/12/2011

Ngày 19-12- 2011, Sở Tư pháp Khánh Hòa tổ chức tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 70 báo cáo viên pháp luật tỉnh.

Hải Dương: tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật 23/12/2011

Thực hiện Quyết định số 2160/QĐ - TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015”; Quyết định số 789/QĐ – UBND ngày 25/3/2011 của UBND tỉnh Hải Dương về việc banh hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015”. Vừa qua, Ban điều hành Đề án tỉnh Hải Dương tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho các đồng chí là cán bộ Pháp chế, cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí là Lãnh đạo Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Thừa Thiên Huế: Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2011 23/12/2011

Ngày 20/12/2011 Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. Hội nghị do đồng chí Ngô Hòa – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì.

Hội thi “báo cáo viên tuyên truyền viên pháp luật giỏi” huyện Thoại Sơn, An Giang năm 2011” 20/12/2011

Sáng 17/12/2011, UBND huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang tổ chức hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi năm 2011” dành cho các đồng chí là báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cấp huyện và cấp cơ sở. Đến dự có bà Lê Kim Bình – Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Đức Trung – Trưởng phòng Tư pháp huyện cùng 22 thí sinh và đông đảo cổ động viên đến từ các ngành huyện và các xã, thị trấn.

Hậu Giang nâng cao hiệu quả công tác hoà giải ở cơ sở 19/12/2011

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở đồng thời thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Chỉ thị số 16/2011/CT-UBND về việc nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Điện Biên - tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa 19/12/2011

Trong 06 ngày từ 12/12 đến 17/12/2011 tại huyện Tủa Chùa, Sở Tư pháp tỉnh đã phối hợp với UBND huyện mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 50 học viên là cán bộ lãnh đạo UBND, cán bộ Tư pháp – Hộ tịch, cán bộ Văn phòng, Địa chính và 50 thanh thiếu niên sinh sống lao động và học tập tại 16 xã trên địa bàn huyện.

Hậu Giang: tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên 19/12/2011

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ tham gia thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, đồng thời, thực hiện Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 03/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011 - 2015”, ngày 15 và 16/12/2011, Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình, Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên.

Sở Tư pháp Hà Nam tổ chức tập huấn công tác hòa giải năm 2011 cho Tổ trưởng Tổ dân phố 15/12/2011

Hoạt động hoà giải ở cơ sở trong những năm qua đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quan tâm chỉ đạo. Các cấp chính quyền, các ngành ở địa phương đã quan tâm phối hợp với cơ quan tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả. Hoạt động này đã góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang: tập huấn nghiệp vụ công tác hoà giải ở cơ sở 14/12/2011

Ngày 09/12/2011, Phòng tư pháp huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hoà giải ở cơ sở năm 2011.

Sơn La: Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiệp vụ hoà giải cho Hoà giải viên ở cơ sở 14/12/2011

Thực hiện Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” và Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 04/6/2009 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Sơn La từ năm 2009 đến năm 2012. Ngày 13/12/2011, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiệp vụ hoà giải cho 80 Hoà giải viên thuộc các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.