Liên kết website

VĨNH PHÚC: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện “ngày pháp luật” 14/12/2010

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Thông báo Kết luận số 74-TB/TW ngày 11/5/2007 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 26 tháng 11 vừa qua UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “ Ngày pháp luật”.

Hòa Bình: Cấp 165 triệu đồng cho công tác phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp 13/12/2010

Sau khi phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ (năm 2009-2012) và thành lập Ban điều hành đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ (năm 2009-2012).

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình: Tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và ma túy 06/12/2010

Thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm; Quyết định số 49/2005/QĐ-TTg ngày 10/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma túy đến năm 2010 và Chương trình hành động số 26-CT/TU ngày 16/6/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình tích cực đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đấu tranh phòng, chống ma túy với kết quả đạt được cụ thể như sau:

Long An: tổ chức hội nghị tập huấn nguồn nhân lực năm 2010 thực hiện đề án 2- Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 - 2012 18/11/2010

Ngày 16/11/2010, Sở Tư pháp tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị tập huấn nguồn nhân lực thực hiện Đề án 2 trong Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 - 2012 (ban hành kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Chính phủ); theo Kế hoạch số 477/KH-BCĐ ngày 27/5/2010 về việc tập huấn nguồn nhân lực năm 2010, cho trên 80 Báo cáo viên pháp luật tỉnh, cán bộ pháp chế các Sở ngành, tỉnh và cán bộ tư pháp các huyện, thành phố Tân An.

Thành phố Hồ Chí Minh: tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở 17/11/2010

Ngày 15/11/2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị số 24/2010/CT-UBND về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố.

An Giang: Ban hành kế hoạch phối hợp bồi dưỡng kỹ năng hòa giải cho thành viên MTTQ cấp xã 12/11/2010

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 02 - ĐA/UBND ngày 16/06/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 - 2015 và Chương trình phối hợp số 08/CTPH ngày 04/3/2010 giữa Sở Tư pháp và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, ngày 03/11/2010, Sở Tư pháp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch phối hợp số 31/KHPH về bồi dưỡng kỹ năng hòa giải cho thành viên MTTQ cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Long An: Tổng kết Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh lần thứ III năm 2010 22/10/2010

Sáng ngày 13/10/2010, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh đã khai mạc Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Long An lần thứ III năm 2010. Tham dự hội thi lần này có 28 thí sinh đến từ 14 huyện, thành phố đại diện cho 6.708 hòa giải viên ở 1.057 tổ hoà giải ở 1.015 ấp, khu phố trong toàn tỉnh được tuyển chọn qua hai vòng thi ở cơ sở và huyện, thành phố. Tại hội thi, các thí sinh đã trải qua 3 phần thi: về kiến thức Pháp luật, tự giới thiệu, kể chuyện hoà giải và kỹ năng xử lý tình huống hòa giải. Nội dung các phần thi liên quan đến những kiến thức, nghiệp vụ hoà giải cơ sở về các quy định của Pháp lệnh Hoà giải cơ sở, Bộ luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai...

Bà Rịa –Vũng Tàu tổ chức hội thi sân khấu tìm hiểu Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 21/10/2010

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/6/2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010, ngày 06/10/2009 Chính phủ ban hành Chỉ thị số 1565/CT-TTg “về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước”. Để triển khai nội dung của Luật đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh một cách sâu rộng, hiệu quả ngày 29/3/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1748/KH - UBND thực hiện Chỉ thị 1565/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1166/QĐ - UBND ngày 18/5/2010 về việc tổ chức Hội  thi sân khấu “Tìm hiểu Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bình Thuận: Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 12/10/2010

Với mục đích nắm bắt tình hình hoạt động của công tác PGGDPL ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, ngày 30 tháng 09 năm 2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành kế hoạch số 4604/KH-UBND về kiểm tra và tự kiểm tra công tác PBGDPL năm 2010.

Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Hải Dương 11/10/2010

Ngày 30 tháng 09 năm 2010, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hải Dương (sau đây gọi tắt là Hội đồng) đã ban hành kế hoạch số 505/KH-HĐPBGDPL về việc thực hiện hoạt động kiểm tra công tác PBGDPL năm 2010.