Liên kết website

Nghệ An ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi hòa giải viên giỏi lần thứ III trên địa bàn tỉnh 25/07/2011

Để bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác hòa giải ở cơ sở, cán bộ Mặt trận Tổ quốc tại xã, phường, thị trấn tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, ngày 19/7/2011, UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch số 266/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Nghệ An lần thứ III.

Bình Định: Tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật 21/07/2011

Nhằm phục vụ cho việc triển khai thực hiện Luật Trọng tài thương mại và Luật Thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh, ngày 15/7/2011, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Trọng tài thương mại và Luật Thi hành án hình sự.

Ninh Bình: ban hành kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 18/07/2011

Ngày 01/07/2011, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-HĐPH về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động, Thương binh và xã hội; Sở Giáo dục và đào tạo; Hội đồng PHCTPBGDPL thành phố Ninh Bình; Hội đồng PHCTPBGDPL thị xã Tam Điệp.

An Giang: Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2011 14/07/2011

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại An Giang trong 06 tháng đầu năm 2011 diễn ra hết sức sôi nổi, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú:

Sơn La: Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, giai đoạn 2011-2015 13/07/2011

Thực hiện Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 11/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 01/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp – cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

Cao Bằng: Ban hành Kế hoạch triển khai các văn bản pháp luật 12/07/2011

Nhằm quán triệt sâu sắc những quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phổ biến những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật giúp người nghe dễ hiểu, dễ tiếp thu kiến thức pháp luật. Qua đó, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật của cán bộ và nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch triển khai các văn bản pháp luật.

Tỉnh ủy Ninh Thuận tăng cường lãnh đạo đối với hoạt động hòa giải ở cơ sở 11/07/2011

Ngày 22 tháng 6 năm 2011, tỉnh ủy Ninh Thuận ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Lào Cai ban hành Kế hoạch liên ngành về phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục trong nhà trường 11/07/2011

Ngày 27/6/2011, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch liên ngành số 84/KHLT-GDĐT-TP về phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh.

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 20/06/2011

Ngày 08/6/2011, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011.

Kế hoạch tổ chức Hội thi “Hộ tịch viên giỏi” tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2011 17/06/2011

Nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tư pháp – hộ tịch cấp xã trong toàn tỉnh, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Hộ tịch viên giỏi” tỉnh lần thứ II năm 2011 với những nội dung cụ thể sau: