Liên kết website

Năm 2020: Cấp gần 700 ngàn phiếu lý lịch tư pháp

29/12/2020

Tại Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp, năm 2020 đã cấp được tổng số 689.125 phiếu LLTP (giảm gần 10,4% so với năm 2019), trong đó có 408.314 Phiếu số 1 và 208.811 Phiếu số 2.

Năm 2020, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, UBND các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp (LLTP) để làm cơ sở cho việc hoàn thiện pháp luật về LLTP trong thời gian tới; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ Quy trình liên thông trong cấp Phiếu LLTP và giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ Tư pháp và các địa phương đã tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp, nhất là với cơ quan công an trong việc cập nhật thông tin xây dựng CSDL về LLTP; xác minh thông tin LLTP, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng dịch vụ bưu chính trong cấp phiếu LLTP, qua đó đã giảm thiểu tình trạng chậm cấp phiếu, tạo thuận lợi cho người dân.  

Tại Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp, năm 2020 đã cấp được tổng số 689.125 phiếu LLTP (giảm gần 10,4% so với năm 2019), trong đó có 408.314 Phiếu số 1 và 208.811 Phiếu số 2. Riêng Bộ Tư pháp, năm 2020 đã cấp 20.968 phiếu cho người nước ngoài đã từng cư trú tại Việt Nam và công dân Việt Nam không có nơi thường trú, tạm trú (tăng 38% so với năm 2019); phối hợp với Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an các tỉnh/thành phố tra cứu, xác minh 621.251 trường hợp cho các Sở Tư pháp cấp Phiếu. Tính cả nhiệm kỳ, trên cả nước đã cấp được tổng số hơn 2,86 triệu phiếu LLTP (tăng tới hơn 2,5 lần so với nhiệm kỳ trước). 
Các tin đã đưa ngày: