Liên kết website

Bộ Tư pháp ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện phòng chống dịch Covid-19

01/02/2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 29/01/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp đã ban hành công văn số 274/BTP-BCĐ chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch có hiệu quả, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống, chủ động kiểm soát có hiệu quả, không để lây lan dịch bệnh; đồng thời các đơn vị cần có kế hoạch, phương án ứng phó với các tình huống xảy ra, đảm bảo không để dịch bệnh bùng phát tại cơ quan, đơn vị. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp cũng đề nghị các đơn vị cần hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người; tuyên truyền cho cán bộ, công chức, người lao động tạm dừng các chuyến thăm quan, du lịch, thăm thân và những công việc không cần thiết khác.

Ngoài ra, các đơn vị cần hết sức chủ động trong quá cập nhật và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở về việc phòng chống dịch Covid-19; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp về những vấn đề phát sinh có liên quan.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: