Liên kết website

Nâng cao quyền và trách nhiệm của cử tri trong việc lựa chọn người đại diện xứng đáng

03/04/2021

Nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và thực hiện pháp luật về bầu cử, đồng thời để hưởng ứng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và Đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND. Ngày 31/3, Đài Tiếng nói Việt Nam đã thực hiện phỏng vấn bà Ngô Quỳnh Hoa – Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp để trao đổi về chủ đề nêu trên.

Trả lời phỏng vấn bà Ngô Quỳnh Hoa – Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã trao đổi về những nội dung xoay quanh về việc nâng cao nhận thức của cử chi đối với sự kiện chính trị quan trọng này và yếu tố có tính chất quyết định cho thành công của cuộc bầu cử là công tác tuyên truyền. Việc tuyên truyền, vận động bầu cử là giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước.

Đồng thời, theo bà Ngô Quỳnh Hoa, để thực hiện công tác tuyên truyền về bầu cử, Bộ Tư pháp đã đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân  các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến trong Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 để định hướng cho các bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện. Trong đó điểm nhấn là việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến năm 2021 với tên gọi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. Cuộc thi do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức là một điểm nhấn quan trọng trong đợt cao điểm phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phục vụ Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quý đọc giả vào đây để theo dõi chi tiết nội dung phỏng vấn do đội ngũ biên tập viên thực hiện.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: