Liên kết website

Một số quy định của pháp luật về cách ly y tế trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm

14/05/2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để kịp thời tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật trong công tác phòng chống dịch; từ đó nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, sự tự giác của mỗi người dân trong việc ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổng hợp, biên soạn một số tài liệu, tờ gấp liên quan đến các quy định của pháp luật về cách ly y tế trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Nội dung tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền phòng chống dịch  do Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật biên soạn bao gồm các quy định của: Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch; Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới; Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế và một số văn bản liên quan.

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật trân trọng giới thiệu bộ tài liệu nêu trên đến các cá nhân, tổ chức để nghiên cứu đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong cộng đồng được thực hiện đúng quy định và hiệu quả.
Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: