Liên kết website

Cần thiết xây dựng Chiến lược nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật cho người dân, trọng tâm vào nhóm yếu thế

20/08/2021

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh châu Âu (EU) và Cơ quan phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đồng tài trợ, sáng ngày 18/8/2021, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp phối hợp với UNDP Việt Nam tổ chức Tọa đàm trực tuyến lần 2 nhằm góp ý dự thảo Báo cáo nghiên cứu về sự cần thiết xây dựng Chiến lược nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật cho người dân, trọng tâm vào nhóm yếu thế. Ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp và bà Diana Torres – Trợ lý Trưởng Đại diện thường trú, Trưởng phòng Quản trị và tham gia, UNDP Việt Nam đồng chủ trì Tọa đàm.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2021, Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với UNDP tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm trực tuyến để góp ý lần 1 cho dự thảo Báo cáo nghiên cứu nêu trên. Tọa đàm đã nhận được các ý kiến góp ý quý báu của các chuyên gia, nhà khoa học, người làm công tác hoạch định, chính sách pháp luật và nhà quản lý thực tiễn về công tác PBGDPL của một số địa phương. Căn cứ các ý kiến góp ý, nhóm chuyên gia xây dựng Báo cáo đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo 1 của Báo cáo. Trên cơ sở đó, thực hiện Kế hoạch hoạt động đã thống nhất, Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với UNDP tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm để góp ý nhằm hoàn thiện hơn nữa cho dự thảo Báo cáo nghiên cứu.
Sau khi đại diện nhóm chuyên gia xây dựng Báo cáo trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo, nêu rõ những điểm sửa đổi, chỉnh lý, tiếp thu so với Báo cáo lần 1, Tọa đàm đã nhận được các ý kiến góp ý quý báu của các chuyên gia có kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, tham mưu, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật và đại diện Sở Tư pháp một số địa phương. Đặc biệt các đại biểu đều thống nhất trong thời gian tới cần thiết có một Chiến lược về nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật cho người dân, trọng tâm vào nhóm yếu thế, nhằm tạo cơ chế, chính sách đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào thực chất, chiều sâu, hiệu quả, bền vững.
Trên cơ sở kết quả của Tọa đàm, nhóm chuyên gia sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đại biểu để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu đảm bảo đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý, cơ sở thực tiễn theo yêu cầu đề ra.

Xem thêm Tin Tọa đàm ngày 21/7/2021 tại địa chỉ: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/Hoat-Dong-PGBDPLTW.aspx?ItemID=1353
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: