Liên kết website

Sẵn sàng cho phiên họp đầu tiên của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương

09/02/2022

Ngày 9/2, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc chuẩn bị tổ chức Phiên họp thứ nhất của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

Đây sẽ là phiên họp đầu tiên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương kể từ khi được kiện toàn vào cuối tháng 11/2021 theo Quyết định số 115/QĐ-HĐPH.

Hội đồng có 39 thành viên do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm Chủ tịch Hội đồng; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; 3 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm các ông: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy và 34 Ủy viên Hội đồng đại diện cho các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Tại cuộc họp ngày 9/2 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL Phan Hồng Nguyên đã báo cáo cụ thể công tác chuẩn bị cho Phiên họp từ chuẩn bị nội dung các tài liệu, văn bản đến công tác hành chính, hậu cần, công tác truyền thông. Theo đó, Vụ đã phối hợp với Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ tham mưu Lãnh đạo Bộ trình Chủ tịch Hội đồng: Chương trình Phiên họp của Hội đồng, Kịch bản điều hành Phiên họp, dự thảo Bài phát biểu khai mạc, dự thảo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng; Tập hợp các tham luận của thành viên Hội đồng và chuẩn bị bộ tài liệu phục vụ Phiên họp.
Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL Phan Hồng Nguyên báo cáo công tác chuẩn bị cho Phiên họp.
Đối với công tác truyền thông, Vụ đã phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Tọa đàm trên Báo điện tử Pháp luật Việt Nam với chủ đề “Định hướng hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022”; đã xây dựng Thông cáo báo chí về Phiên họp gửi Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ để thông tin đến các cơ quan báo chí.

Phó Vụ trưởng Phan Hồng Nguyên đề nghị các thành viên Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng bám sát lịch công tác và tham mưu Lãnh đạo Bộ, ngành mình là thành viên Hội đồng tham dự Phiên họp đầy đủ. Sau khi kết thúc Phiên họp, các thành viên Tổ Thư ký chủ động tham mưu Lãnh đạo Bộ, ngành, tổ chức mình là thành viên Hội đồng triển khai các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2022 và Kết luận của Chủ tịch Hội đồng…
 
Các thành viên Tổ thư ký đã báo cáo tình hình chuẩn bị về mọi mặt cho Phiên họp của Bộ, ngành, tổ chức mình, đồng thời bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện tham dự thuận lợi, nhanh chóng nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu công tác phòng, chống dịch. Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật (Văn phòng Chính phủ) Phạm Thuý Hạnh cũng thông tin cụ thể đến các thành viên về công tác an ninh, công tác phòng chống dịch, chương trình kịch bản và những yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Hội đồng.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh kết luận cuộc họp.
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cảm ơn tập thể Vụ PBGDPL, các thành viên Tổ thư ký đã phối hợp chuẩn bị chu đáo cho phiên họp đầu tiên của Hội đồng. Với tinh thần chuẩn bị sẵn sàng, kỹ lưỡng cho Phiên họp, Thứ trưởng yêu cầu tài liệu phục vụ Phiên họp phải đầy đủ, các thành viên Tổ thư ký phát huy tối đa trách nhiệm của mình trong công tác tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, ngành, tổ chức mình.

Thứ trưởng cũng đề nghị Vụ PBGDPL rà soát thêm về nội dung tài liệu phục vụ Phiên họp, đặc biệt các tham luận được trình bày tại Phiên họp cần đi thẳng vào vấn đề, nội dung ngắn gọn, súc tích. Đồng thời, Thứ trưởng lưu ý làm tốt công tác truyền thông cho Phiên họp để đảm bảo tinh thần mới, khí thế mới cho một năm thật thành công trong hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương.
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam
Các tin đã đưa ngày: