Liên kết website

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp làm việc với Trung tâm tư vấn pháp luật, Liên đoàn Luật sư Việt Nam

15/06/2022

Chiều ngày 13/6/2022, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với Trung tâm tư vấn pháp luật, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Trung tâm tư vấn pháp luật. Buổi làm việc diễn ra dưới sự chỉ trì của đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Lê Cao Long, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư  Việt Nam, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật; đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Chánh Văn phòng Liên đoàn Luật sư; đồng chí Lê Hồng Lam, Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật và các công chức của Trung tâm tư vấn pháp luật, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
 
Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi, thống nhất việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ buổi làm việc chuyên đề giữa Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương với Lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam – thành viên Hội đồng; tập trung đánh giá kết quả đạt được, nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng; tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong lĩnh vực PBGDPL, hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới.

Đại diện Trung tâm tư vấn, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã trình bày báo cáo kết quả triển khai công tác PBGDPL của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong thời gian qua; nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đề xuất, kiến nghị một số nhiệm vụ với Bộ Tư pháp và các công việc chuẩn bị cho buổi làm việc giữa Thường trực Hội đồng và Lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
 
Qua thảo luận, Vụ PBGDPL ghi nhận, đồng thời đã đánh giá về những kết quả đạt được trong công tác PBGDPL của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Do đặc thù là tổ chức xã hội-nghề nghiệp, bởi vậy các hoạt động của PBGDPL của Liên đoàn luật sư gắn liền với các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của nghề luật sư: trợ giúp pháp lý miễn phí cho đối tượng cần được trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật. Các hoạt động nổi bật có thể kể đến như: Vào ngày Pháp luật (09/11) và kỷ niệm ngày Truyền thống luật sư Việt Nam (10/10) hàng năm, các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư trên toàn quốc đã đồng loạt tham gia công tác trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân, đặc biệt là ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, các vùng đặc biệt khó khăn cũng được triển khai đồng bộ; Liên đoàn đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thanh tra Chính phủ tổ chức trợ giúp pháp lý thường xuyên cho người dân tại Trụ sở tiếp dân Trung ương từ năm 2014 đến nay; qua hoạt động trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật cho người dân, Liên đoàn Luật sư đã góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức và nhà nước. Qua đó tạo lập niềm tin của nhân dân vào pháp luật.
 
Trao đổi tại cuộc họp, đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam nêu ra những khó khăn, vướng mắc của công tác PBGDPL: không được bố trí kinh phí, việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, đội ngũ luật sư chưa được công nhận là báo cáo viên pháp luật, liên đoàn luật sư chưa được chủ trì các Chương trình, Đề án về PBGDPL; chưa phát huy hết nội lực của Liên đoàn luật sư trên cả nước trong công tác PBGDPL…
 
Trên cơ sở trao đổi, thảo luận, các đại biểu đã đề xuất những giải pháp để khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới; đồng thời, nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong công tác PBGDPL cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Liên đoàn Luật sư Việt Nam gắn với chuyên môn, nghề nghiệp của Liên đoàn, qua đó đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, ổn định chính trị - xã hội, chủ động phòng ngừa, loại bỏ, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật.
 
Tại buổi làm việc, các ý kiến của đồng chí Vụ trưởng Lê Vệ Quốc, đồng chí Ngô Quỳnh Hoa đã ghi nhận kết quả đạt được của Liên đoàn luật sư nói chung và các luật sư nói riêng trong công tác PBGDPL; đồng thời mong muốn Liên đoàn Luật sư phát huy vai trò của thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương trong tham mưu, hoàn thiện thể chế, xây dựng Kế hoạch và kiểm tra tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch về PBGDPL; truyền thông chính sách pháp luật tạo sự đồng thuận trong xã hội; huy động người dân tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật hiệu quả. Triển khai công tác PBGDPL liên ngành; thực hiện các giải pháp về chuyển đổi số, xã hội hóa công tác PBGDPL….Đồng thời, đồng chí thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương cần phát huy vai trò của mình trong việc giúp thủ trưởng cơ quan tổ chức mình đại diện làm thành viên Hội đồng chỉ đạo, hướng dẫn hoặc trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý; chuyển đổi đô trong công tác PBGDPL trong ngành, lĩnh vực phụ trách; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập phát sinh trong công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý; phát huy hơn nữa sự chủ động trong triển khai công tác PBGDPL, công tác này rất cần sự hỗ trợ của Liên đoàn luật sư các cấp, đây không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để Liên đoàn luật sư phát huy tiềm lực, thế mạnh; ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Trung tâm tư vấn pháp luật, Liên đoàn Luật sư; đồng thời có ý kiến hoàn thiện dự thảo Báo cáo phục vụ buổi làm việc giữa Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương với lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam; trên cơ sở đó Vụ PBGDPL nghiên cứu, tham mưu  thường trực Hội đồng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp chỉ đạo triển khai các giải pháp để Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát huy vai trò thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương và triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới./.        
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: