Liên kết website

Bộ Tư pháp tập huấn, bồi dưỡng cho hòa giải viên của tỉnh Ninh Bình, địa phương chỉ đạo điểm của trung ương trong thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 -2022

14/07/2022

Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 -2022”, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các địa phương lựa chọn 08 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện chỉ đạo điểm tại 03 đơn vị cấp xã của mỗi tỉnh, thành phố. Theo đó, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình là một trong các đơn vị cấp xã được lựa chọn thực hiện chỉ đạo điểm của Trung ương.

Phường Trung Sơn có 21 tổ dân phố, đến nay mỗi tổ dân phố đều thành lập 01 tổ hòa giải ở cơ sở, toàn Phường có 124 hòa giải viên ở cơ sở. Trên địa bàn Phường Trung Sơn có thành phần tương đối đa dạng, phong phú, trong tổng số 3.465 hộ gia đình có 10 hộ là người công giáo, 03 hộ là người dân tộc thiểu số, nhiều người dân ở địa phương khác di cư đến lao động, lập nghiệp. Do đó, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường Trung Sơn giữ vai trò quan trọng, góp phần nhằm hài hòa các mối quan hệ xã hội, ổn định trật tự xã hội, giữ gìn tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
 
Qua trao đổi với đại diện Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình, đại diện lãnh đạo thành phố Tam Điệp và phường Trung Sơn cho thấy, hòa giải viên trên địa bàn Phường còn thiếu kỹ năng hòa giải và mong muốn được Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức, bồi dưỡng. Vì vậy, việc lụa chọn Phường Trung Sơn làm nơi tập huấn điểm là rất thiết thực, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên của phường Trung Sơn và ngày 13/7/2022, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho toàn bộ hòa giải viên trên địa bàn Phường.

Theo TS. Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật: Việc tập huấn kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên là rất cần thiết nhằm trang bị cho họ phương pháp, cách thức, kỹ năng để chuẩn bị và tổ chức, tiến hành hòa giải một cách linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của địa phương, đối tượng và nội dung tranh chấp, hòa giải, từ đó nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, để mỗi tổ hòa giải trở thành địa chỉ tin cậy của mọi người dân.
Trên tinh thần đó, báo cáo viên của Hội nghị là đồng chí Nguyễn Thị Quế, Trưởng phòng Phòng Quản lý công tác hòa giải ở cơ sở, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tập trung giới thiệu nhiều kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết trong công tác hòa giải ở cơ sở như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thu thập và phân tích thông tin; kỹ năng tra cứu, vận dụng pháp luật, phong tục tập quán vào quá trình hòa giải; kỹ năng tổ chức, điều hành, kiểm soát buổi hòa giải; kỹ năng hướng dẫn, vận động các bên tự thỏa thuận, thống nhất phương án giải quyết; phổ biến cho hòa giải viên về thủ tục yêu cầu Tòa án ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở...
 
Hội nghị đã được các hòa giải viên, lãnh đạo Phường Trung Sơn, lãnh đạo thành phố Tam Điệp đánh giá cao tính hiệu quả, cần thiết và hữu ích và đề xuất Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn Phường Trung Sơn và mở rộng tập huấn cho hòa giải viên của thành phố Tam Điệp.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: