Liên kết website

Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương chỉ đạo phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Quý Mão 2023

17/01/2023

Ngày 16/1/2023, Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương ban hành Công văn số 152/HĐPH về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Quý Mão 2023.

Theo nội dung Công văn, Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương trân trọng đề nghị các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương thực hiện phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 (06 Luật[1], 13 Nghị quyết[2])tại kỳ họp bất thường lần thứ hai (01 Luật[3], 03 Nghị quyết[4]) để đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân và tập trung triển khai các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 

[1] Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 4 đã thông qua 6 luật bao gồm: (i) Luật Dầu khí; (ii) Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; (iii) Luật Thanh tra; (iv) Luật Phòng, chống rửa tiền; (v) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và (vi) Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
[2] 13 Nghị quyết bao gồm: (i) Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội; (ii) Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; (iii) Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; (iv) Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023; (v) Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; (vi) Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; (vii) Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; (viii) Nghị quyết miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; (ix) Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026; (x) Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; (xi) Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026; (xii) Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và (xiii) Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
[3] Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi);
[4] 03 nghị quyết gồm: (1) Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024; (3) Việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan và chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: