Liên kết website

Bộ Tư pháp kiểm tra công tác đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

20/07/2023

Tiếp nối các hoạt động tập huấn, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp về công tác đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nhận thức, nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân tại tỉnh Hòa Bình, chiều ngày 17/7/2023, Đoàn kiểm tra do đồng chí Ngô Quỳnh Hoa – Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Tham dự kiểm tra về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Văn Sáu - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình; đại diện Phòng Tư pháp, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Mai Châu; đồng chí Ông Lê Văn Tiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, đồng chí Hà Văn Tiệp - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng một số công chức chuyên môn có liên quan của xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác phân công nhân sự theo dõi, triển khai thực hiện QĐ 25/2021/QĐ-TTg; công tác xây dựng, ban hành văn văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; việc tổ chức đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nguồn lực bảo đảm; thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị của địa phương đối với công tác đánh giá, công nhận xã chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế hồ sơ đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 được lưu trữ tại Ủy ban nhân dân xã và các tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra.

Qua kiểm tra cho thấy Ủy ban nhân dân xã Chiềng Châu và Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu đã tổ chức triển khai đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo đúng trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; Xã đã quan tâm triển khai thực hiện tốt một số chỉ tiêu, tiêu chí: tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân; bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật; bố trí kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính…
Tuy nhiên, công tác đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của xã Chiềng Châu vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế: (i) nhận thức chưa đầy đủ, toàn diện và chính xác về quy định của các tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá; (ii) tổ chức triển khai các tiêu chí, chỉ tiêu chưa bám sát quy định; (iii) hồ sơ, tài liệu kiểm chứng chưa đầy đủ.

Kết luận kiểm tra, đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chia sẻ với những khó khăn của xã Chiềng Châu trong bối cảnh phải đảm nhận khối lượng công việc ngày càng nhiều, nguồn lực hạn chế nhưng vẫn nỗ lực triển khai công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng một số nhiệm vụ còn nhận thức chưa đúng hoặc chưa được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh để triển khai và nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chính quyền xã Chiềng Châu cần tiếp tục nhận thức đúng, đầy đủ về việc thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm xây dựng môi trường pháp lý lành mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân theo Hiến pháp và pháp luật. Việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, độc lập và phải bảo đảm thực chất, tránh hình thức. Đề nghị HĐND, UBND xã Chiềng Châu quan tâm toàn diện, sâu sắc, thực chất đến công tác này, nhất là bố trí con người, kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; trong quá trình triển khai nhiệm vụ nếu có khó khăn, vướng mắc, xã cần kịp thời đề nghị cấp trên cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng chí Trưởng đoàn cũng yêu cầu UBND xã Chiềng Châu cần rà soát kỹ, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, triển khai nghiêm túc, thực chất công tác này, thực hiện chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật bảo đảm tương ứng với kết quả triển khai thực tế.
Bên cạnh đó, Trưởng đoàn kiểm tra cũng đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình, Phòng Tư pháp huyện Mai Châu chỉ đạo UBND xã Chiềng Châu rà soát, khắc phục những tồn tại hạn chế trong đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sát sao theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị cấp xã trên địa bàn, chú trọng việc tổ chức tập huấn, kiểm tra chuyên đề trong triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-BTP và Quyết định số 1723/QĐ-BTP từ đó có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc các vấn đề mà cơ sở còn lúng túng để công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới bảo đảm thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn./.
Nguyễn Thị Tâm
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: