Liên kết website

Đoàn kiểm tra Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương làm việc tại Huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

25/08/2023

Thực hiện Kế hoạch số 1961/KH-HĐPH ngày 17/5/2023, Quyết định số 1679/QĐ-HĐPH ngày 10/8/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương về việc kiểm tra và thành lập Đoàn kiểm tra tại tỉnh Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị, sáng 25/8/2023, Đoàn kiểm tra của Hội đồng trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Uỷ viên Hội đồng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và tình hình hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Đakrông là một huyện miền núi biên giới nằm ở phía tây nam tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Đây là huyện miền núi khó khăn của tỉnh Quảng Trị với 13 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó nhiều xã, thị trấn thuộc diện đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô chiếm 80%. Kinh tế của huyện Đakrông chủ yếu dựa vào nông lâm nghiệp. Điều kiện kinh tế - xã hội tại đây còn nhiều khó khăn, tuy nhiên các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể chú trọng quan tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quả nhất định.
Đồng chí Nguyễn Trí Tuân, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đakrông, đồng chí Lê Đại Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đakrông và đồng chí Trần Văn Chạy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã chủ trì làm việc với Đoàn kiểm tra cùng với các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện và đại diện lãnh đạo thị trấn Krông Klang. Tham dự buổi kiểm tra còn có đồng chí Hoàng Kỳ, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị.      
Tại buổi làm việc, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Đakrông đã báo cáo những kết quả đạt được của công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật cũng như tình hình hoạt động của Hội đồng huyện năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023. Trong đó đã tổ chức PBGDPL được 687 cuộc với 46.311 lượt người tham gia; tổ chức 02 cuộc thi tìm hiểu pháp luật; cấp phát 500 bộ tài liệu và 1.500 tờ gấp  phổ biến pháp luật cho cán bộ và người dân trên địa bàn. Các thành viên Hội đồng huyện đã chủ động chỉ đạo và triển khai nhiều hoạt động PBGDPL trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù luôn được chú trọng, Hội đồng huyện đã chỉ đạo thực hiện PBGDPL thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý cho các hội viên của các Hội đặc thù (Hội Người cao tuổi, Hội người mù, Hội Nạn nhân chất độc da cam...). Nội dung PBGDPL tập trung vào các lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, chế độ chính sách cho đối tượng đặc thù. Một số địa phương như A Ngo, A Bung đã chủ động biên tập các nội dung PBGDPL bằng cả tiếng Việt và tiếng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tạo thuận lợi và kịp thời truyền thông, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân đồng bào dân tộc thiểu số.
Về mô hình hay, cách làm hiệu quả, việc PBGDPL thông qua hội thi tìm hiểu pháp luật (sân khấu hóa), công tác hòa giải ở cơ sở và hoạt động trợ giúp pháp lý là những hình thức thu hút đông đảo người dân tham gia, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL.
Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng huyện Đakrông đã chia sẻnhững hạn chế của công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật. Sự phối hợp của một số thành viên của Hội đồng đôi khi chưa chặt chẽ, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật có nhiều biến động đã ảnh hưởng đến chất lượng công tác PBGDPL. Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác PBGDPL. Cơ sở vật chất, nguồn lực dành cho công tác này cũng còn hạn chế, việc huy động lực  xã hội hóa còn khó khăn, đặc biệt chưa bố trí được kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở… trong khi số lượng văn bản pháp luật cần được phổ biến ngày càng nhiều, nội dung phức tạp so với đặc điểm, đặc thù về địa bàn và dân số sinh sống trên địa bàn. Vì vậy, công tác PBGDPL chưa được triển khai thường xuyên, liên tục. Qua đó, Hội đồng huyện đã đề xuất Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh quan tâm, tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.
Trên cơ sở kết quả, hạn chế, khó khăn được các thành viên Hội đồng huyện nêu tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra Hội đồng trung ương đã đưa ra một số gợi ý, định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả PBGDPL và hoạt động của Hội đồng huyện trong thời gian tới. Trước hết, cấp ủy, lãnh đạo chính quyền các cấp cần xác định công tác PBGDPL là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, do đó huyện ủy nghiên cứu ban hành chỉ đạo chuyên đề nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác này trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của các lực lượng biên phòng, lực lượng công an, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng… để việc PBGDPL cho các đồng bào dân tộc thiểu số được kịp thời, phù hợp, hiệu quả; lồng ghép với các hoạt động trợ giúp pháp lý. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức các hoạt động PBGDPL, chuẩn bị các điều kiện nền tảng cần thiết cho thực hiện chuyển đổi số về PBGDPL trong thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Văn Tiến – Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra nhấn mạnh công tác PBGDPL muốn hiệu quả cần đảm bảo bằng sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của cơ quan Nhà nước cấp trên và trực tiếp là sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác PBGDPL để đánh giá, rút kinh nghiệm, tìm ra các giải pháp, cách làm hay; quan tâm, đầu tư đúng mức về nhân lực, vật lực; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL, để tạo động lực cho các tổ chức, cá nhân đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác này. Với tỷ lệ lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, công tác PBGDPL cần được triển khai thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm; lựa chọn nội dung, hình thức và tài liệu tuyên truyền phù hợp, ngắn gọn, dễ hiểu, với phương châm “mưa dầm, thấm lâu” để kịp thời truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân./.
Đinh Thị Ánh Hồng
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: