Liên kết website

Bộ Tư pháp có 02 nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2024

07/03/2024

Ngày 28 tháng 02 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 206/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2024.

Trước đây, dịch vụ công trực truyến được thực hiện với 04 mức độ. Mức độ 1 là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó. Mức độ 2 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người  sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng). Kể từ 15/8/2022,  theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, các cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo 02 mức độ “toàn trình” và “một phần”. Dịch vụ công trực tuyến toàn trình là dịch vụ bảo đảm cung cấp thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Dịch vụ công trực tuyến một phần là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện của dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
 Quyết định số 206/QĐ-TTg phê duyệt 28 nhóm dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2024, trong đó có 24 nhóm thủ tục được thực hiện theo mức độ dịch vụ “toàn trình” và 04 nhóm thủ tục được thực hiện theo mức độ “một phần”. Bộ Tư pháp có nhóm thủ tục về cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư và cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mức độ dịch vụ “toàn trình”; nhóm thủ tục về cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và Đăng ký kết hôn theo mức độ dịch vụ “một phần”. Đây là những nhóm thủ tục hành chính này gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp, quá trình triển khai thực hiện còn một số hạn chế, khó khăn cần khắc phục, đặt ra yêu cầu tái cấu trúc quy trình để hướng tới (i) cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, (ii) giảm đi lại, tiếp xúc trực tiếp của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, (iii) giảm hồ sơ, giấy tờ cần cung cấp của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, (iv) giảm các bước phải xử lý trực tiếp hoặc thủ công của cơ quan, đơn vị trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
Các nhóm dịch vụ công trực tuyến khác thuộc các lĩnh vực và trách nhiệm của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trưởng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong đó, một số nhóm dịch vụ công có liên quan trực tiếp  và thiết thực với doanh nghiệp, người dân như đăng ký thành lập hộ kinh doanh và Đăng ký thuế; cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và cấp phiếu lý lịch tư pháp; thanh toán trực tuyến viện phí cho người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu/bổ sung/tạm vắng/chuyển đi, chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập; chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông/xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học; điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú; thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng; nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thị trường; chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo/trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; …
Để thực hiện Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan chủ trì thực hiện các nhóm dịch vụ công trực tuyến thực hiện rà soát và cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu, trình Thủ tướng ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử đối với các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông; công bố, công khai thủ tục hành chính liên thông theo quy định; xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính…
Cổng Dịch vụ công quốc gia là kênh kết nối, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến để đảm bảo công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn để được giải quyết thủ tục hành chính.
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: