Liên kết website

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải ở cơ sở tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

10/05/2024

Thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: (i) số 714/QĐ-BTP ngày 23/4/2024 ban hành Kế hoạch kiểm tra, làm việc về công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại tỉnh Bình Phước; (ii) số 723/QĐ-BTP ngày 24/4/2024 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, vào sáng ngày 08/5/2024, Đoàn Kiểm tra của Bộ Tư pháp tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Chủ trì buổi kiểm tra có đồng chí Lê Vệ Quốc – Cục trưởng Cục PBGDPL và đồng chí Ngô Quỳnh Hoa – Phó Cục trưởng Cục PBGDPL.

Tham dự buổi kiểm tra có đồng chí Nguyễn Trọng Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Nguyễn Minh Bình – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Dương Thị Thảo - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Bùi Thị Lành - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và một số thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL, thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thành phố Đồng Xoài cùng đại diện Lãnh đạo UBND một số xã, phường, thị trấn (cấp xã) trên địa bàn thành phố.
Thông qua báo cáo kết quả công tác PBGDPL và phát biểu của Lãnh đạo Thành ủy, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, đại diện một số đơn vị trên địa bàn thành phố Đồng Xoài tại buổi kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đã ghi nhận một số kết quả đạt được trong công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố Đồng Xoài thời gian qua. Trong đó UBND thành phố đã quan tâm việc củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL, nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tích cực triển khai các hoạt động PBGDPL với nội dung thiết thực với người dân và hình thức đa dạng, phong phú … Đặc biệt, UBND thành phố đã chú trọng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL (thông qua zalo, facebook…). Tuy nhiên, qua phát biểu, giải trình và kiểm tra thực tế hồ sơ, tài liệu cho thấy việc tổ chức triển khai thực hiện công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Công tác phối hợp triển khai công tác PBGDPL chưa thường xuyên, hiệu quả; tỷ lệ hòa giải thành rất thấp (40,8%); công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật chưa bảo đảm đúng quy định pháp luật và hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền khi để xảy ra việc chậm đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, 2023; nhân lực tham mưu công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở còn hạn chế về năng lực và kỹ năng tham mưu; kinh phí bố trí cho công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở rất hạn hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu…. Đặc biệt, Phòng Tư pháp, UBND thành phố không thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp trên.

Các đại biểu tham dự buổi kiểm tra.
Kết luận kiểm tra, đồng chí Lê Vệ Quốc – Cục trưởng Cục PBGDPL, Bộ Tư pháp - Trưởng đoàn Kiểm tra đề nghị Thành ủy, Ủy ban nhân dân, các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phố Đồng Xoài quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, gắn với xây dựng, hoàn thiện thể chế với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Theo đó, thành phố Đồng Xoài cần thực hiện một số giải pháp sau: Ban hành cơ chế, chính sách phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hoà giải ở cơ sở trên địa bàn bảo đảm thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; quan tâm, bố trí con người, kinh phí tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đề ra; phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố, quan tâm thực hiện kiểm tra công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hoà giải ở cơ sở trên địa bàn; chấp hành chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp trên; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên, trong đó tập trung bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đất đai và kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên nhằm góp phần tăng tỷ lệ hòa giải thành các vụ việc tranh chấp trên địa bàn….

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra. 
 
Ngoài ra, Đoàn Kiểm tra cũng đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước cần tiếp tục sát sao trong hướng dẫn, chỉ đạo triển khai công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; định kỳ tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu triển khai thực hiện công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; chú trọng thực hiện kiểm tra theo chuyên đề, lĩnh vực quản lý nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới.
Lê Nguyên Thảo
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: