Liên kết website

Vòng bán kết Cuộc thi "Pháp luật học đường" kéo dài đến hết 25/3/2020

20/03/2020

Hiện nay, dịch Covid-19 gây ra vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Vì vậy, để tổ chức thành công Vòng bán kết và chung kết Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”, Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thí sinh tham gia thi chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học liên quan trên địa bàn quán triệt, thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Vòng bán kết của Cuộc thi sẽ kết thúc vào 21h00 ngày 18/3/2020 nhưng tính đến 09h ngày 18/3/2020, một số địa phương, trường học còn có thí sinh chưa tham gia thi. Theo đó đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, trường học vận động, hướng dẫn các em tham gia thi đầy đủ  (Xin gửi kèm theo Công văn này Phụ lục số lượng thí sinh đã tham gia Vòng thi bán kết của mỗi tỉnh, thành phố). Để tạo điều kiện cho thí sinh tiếp tục tham gia thi, thời gian thi Vòng bán kết được kéo dài đến hết 21h00 ngày 25/3/2020.
Kết quả thực hiện các nhiệm vụ phục vụ tổ chức Cuộc thi sẽ là cơ sở để Ban Tổ chức cuộc thi xem xét động viên, khen thưởng cơ quan, đơn vị, trường học khi tổng kết Cuộc thi toàn quốc.
2. Theo hướng dẫn thi Vòng chung kết ban hành kèm theo Công văn số 672/BTCCT và Kế hoạch số 671/KH-BTCCT ngày 02/3/2020  của Ban Tổ chức Cuộc thi, Vòng chung kết và Lễ tổng kết, trao giải toàn quốc sẽ được tổ chức theo hình thức sân khấu và thi tập trung tại TP. Hà Nội vào cuối tháng 4/2020. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức Vòng chung kết theo hình thức trực tuyến. Trên cơ sở điều kiện thực tế và kết quả thí sinh tham gia Vòng bán kết, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ điều chỉnh cách thức thi cho phù hợp, thông báo thời gian tổ chức thi trực tuyến; phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, trường học có thí sinh đủ điều kiện thi chung kết chuẩn bị các điều kiện phục vụ thi trực tuyến tại địa phương bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng thông báo./.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: