Liên kết website

Tập trung chuẩn bị tốt Hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hòa giải

09/06/2020

Chiều ngày 08/6, Bộ trưởng Lê Thành Long đã chủ trì cuộc họp về tiến độ và công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức Hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hòa giải. Dự cuộc họp còn có Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, đồng chí Đinh Trung Tụng - Chuyên gia cao cấp; đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ, Nhà xuất bản tư pháp.

Theo đồng chí Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, để phục vụ tổ chức Hội nghị, Vụ đã bám sát Kế hoạch số 2944-KH/BDVTW ngày 27/12/2019 của Ban Dân vận Trung ương và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ để phối hợp với các đơn vị liên quan của Ban Dân vận Trung ương, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Toà án nhân dân tối cao triển khai các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng như: xây dựng dự thảo kịch bản Phim phóng sự “Hòa giải thành cần dân vận khéo”, tổ chức ghi hình phỏng vấn các nhân vật trong phim; xây dựng các tài liệu phục vụ Hội nghị (dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; tham luận của các địa phương phát biểu tại Hội nghị, Bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị…). Vụ đã chủ động phối hợp với Văn phòng Bộ, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp trong công tác truyền thông, chuẩn bị tài liệu của Hội nghị (Số chuyên đề Tạp chí Dân chủ và Pháp luật 200 trang về 06 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, sách “Một số vụ, việc điển hình trong hòa giải ở cơ sở”…); dự thảo kịch bản chi tiết điều hành Hội nghị, dự thảo kịch bản lễ tân khánh tiết và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Hội nghị.

Tại cuộc họp, các đồng chí lãnh đạo Bộ đã cho ý kiến đối với việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị, trong đó lưu ý việc xây dựng Phim phóng sự cần được chuẩn bị chu đáo và coi đây là điểm nhấn của Hội nghị.   

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Bộ trưởng đánh giá cao sự chủ động trong chuẩn bị tổ chức Hội nghị, các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ. Bộ trưởng đề nghị Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổ chức triển khai các công việc trên cơ sở bám sát yêu cầu, định hướng của Kế hoạch tổ chức Hội nghị; thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Bộ cho ý kiến chỉ đạo để đảm bảo việc tổ chức thành công Hội nghị./.
                                                     Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: