Liên kết website

Khảo sát công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Bình Phước

24/07/2020

Thực hiện Quyết định số 1611/QĐ-BTP ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 23/7/2020, đoàn công tác của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật do đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng làm Trưởng đoàn đã khảo sát về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Đại diện Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước và Phòng Tư pháp huyện Đồng Phú cùng dự.

Đoàn khảo sát đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các công chức cấp xã được phân công theo dõi các tiêu chí tiếp cận pháp luật, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và hòa giải viên trên địa bàn xã Tân Hưng để nghe báo cáo, trao đổi, thảo luận về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ năm 2017 đến nay. Bên cạnh đó, Đoàn công tác còn trực tiếp kiểm tra hồ sơ rà soát, đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 của xã Tân Hưng. Qua đó nắm bắt được những thuận lợi, khó khăn của địa phương trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Việc khảo sát còn được thực hiện thông qua phiếu, tập trung vào định hướng, giải pháp hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng tiếp cận pháp luật trong thời gian tới.
 

 
Với kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và được công nhận xã đạt chuẩn nông thông mới năm 2019 đã cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Tân Hưng trong triển khai nhiệm vụ, đặc biệt trong bối cảnh nguồn lực con người, nguồn lực kinh phí rất hạn chế. Tuy nhiên, do đây là nhiệm vụ mới, khó, vừa làm vừa rút kinh nghiệm nên trong quá trình triển khai không tránh khỏi lúng túng. Năm 2017, 2018 xã chưa thực hiện đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật; dồn việc cho công chức Tư pháp – Hộ tịch do các công chức chuyên môn khác được theo dõi các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật chưa tích cực, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; một số nội dung, chỉ tiêu còn đánh giá hình thức, chưa đi vào thực chất.

 
Đối với những kiến nghị của địa phương liên quan đến hoàn thiện thể chế công tác tiếp cận pháp luật, Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ tham mưu sửa đổi, thay thế Quyết định 619/QĐ-Ttg và Thông tư số 07/2017/TT-BTP theo hướng tinh gọn tiêu chí, đảm bảo tính định lượng, khả thi để đưa công tác tiếp cần pháp luật đi vào thực chất, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương khi triển khai thực hiện./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: