Liên kết website

Lạng Sơn: Tổ chức Tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

09/11/2021

Thực hiện Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 26/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021”; Kế hoạch số 95/KH-STP ngày 30/12/2021 của Sở Tư pháp về triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật tại Sở Tư pháp năm 2021; hòa trong không khí của tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, sáng ngày 04/11/2020, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự và chỉ đạo Tọa đàm có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - Giám đốc Sở Tư pháp; Tham dự Tọa đàm, gồm toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp đã nhấn mạnh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày Pháp luật; đồng thời thông tin về kết quả triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật của Sở Tư pháp trong 10 năm qua. Để thiết thực đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, đồng chí đề nghị các phòng, đơn vị, công chức, viên chức, lao động Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh thi đua, phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị, đặc biệt tăng cường các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 11/2021; tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra nỗ lực hoàn hành tốt nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2021.
Tại buổi Tọa đàm đồng chí Lương Văn Chuyền, Báo cáo viên pháp luật tỉnh, Phó Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật - Sở Tư pháp đã phổ biến, triển khai những nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019; xem video phóng sự về kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên toàn tỉnh. Trong giai đoạn 2017-2021, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua ngày càng được quan tâm, coi trọng nhiều hơn ở các cấp, các ngành; vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã ngày càng góp phần phát huy hiệu lực, hiệu quả giúp quản lý xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác PBGDPL trong đời sống xã hội đã chuyển biến căn bản; tăng cường pháp chế ở cơ sở, thực hiện phương châm “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.
Tô Huệ
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
Các tin đã đưa ngày: