Liên kết website

Lào Cai: Tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Bảo Thắng

16/04/2022

Ngày 15/4/2022, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND huyện Bảo Thắng tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về hoà giải ở cơ sở trên địa bàn huyện.

Tham dự và khai mạc hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Tuấn-Phó Giám đốc Sở Tư pháp, lãnh đạo Phòng Tư pháp, công chức trực tiếp tham mưu nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoà giải ở cơ sở; đại diện Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã, thị trấn; công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoà giải ở cơ sở; đại diện  trưởng thôn, tổ dân phố và Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố.
 
Hội nghị đã quá triệt các nội dung pháp luật mới đảm bảo tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò triển khai công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của các bên tranh chấp, của cộng đồng dân cư ở cơ sở. Tại hội nghị, báo cáo viên đã trao đổi và cập nhật thông tin văn bản mới về Luật phòng, chống ma túy; Luật Xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; công tác lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở… Tại hội nghị tập huấn, thông qua thực hành một số tình huống pháp luật cụ thể, báo cáo viên và các đại biểu đã thảo luận và rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu về việc vận dụng các kỹ năng khi tiến hành công tác hòa giải ở cơ sở.
Nguyễn Lê Hằng
 Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai 
Các tin đã đưa ngày: