Liên kết website

Hải Dương: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022

20/05/2022

Thực hiện Kế hoạch số 573/KH-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh về tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật theo Chương trình khung của Bộ Tư pháp; Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 12/01/2022 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, nhằm tăng cường, nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp trên địa bàn, trong các ngày từ 11-13/5/2022, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương phối hợp với Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật năm 2022.

Trong 3 ngày tập huấn, các học viên đã được nghe TS. Hoàng Xuân Châu, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Luật Miền Bắc; ThS. Tô Thị Thu Hà, Trưởng phòng Phòng Quản lý công tác PBGDPL, Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp lựa chọn, giới thiệu các chuyên đề về các nội dung cơ bản của công tác PBGDPL theo Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL của Bộ Tư pháp như: giới thiệu một số vấn đề chung về công tác PBGDPL, trọng tâm là các định hướng đổi mới triển khai công tác này đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW cũng như việc xác định trách nhiệm của báo cáo viên pháp luật trong triển khai nhiệm vụ PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức triển khai thực hiện mô khung về PBGDPL và một số kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản về PBGDPL thiết thực dành cho báo cáo viên pháp luật.
Trong khuôn khổ hội nghị tập huấn, các báo cáo viên đến từ Sở Tư pháp Hải Dương và Công an tỉnh cũng đã giới thiệu một số chuyên đề chuyên sâu về đánh giá thực trạng công tác PBGDPL, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh và định hướng hoạt động trong thời gian tới; Công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.
Tại Hội nghị, các báo cáo viên cũng đưa ra nhiều tình huống trong thực tiễn để các đại biểu trao đổi, thảo luận; giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai công tác PBGDPL tại địa phương. Thông qua hội nghị, các báo cáo viên pháp luật có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, những kỹ năng, nghiệp vụ, cách thức để chủ động đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức công tác PBGDPL, qua đó góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. 

Hội nghị tập huấn là mô hình phối hợp mới giữa Sở Tư pháp tỉnh và trường Cao đẳng Luật Miền Bắc. Sau 3 ngày hội nghị, các học viên có thời gian đi nghiên cứu, khảo sát thực tế, viết bài thu hoạch. Kết thúc khóa tập huấn, các học viên sẽ được nhà trường cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng, tập huấn về báo cáo viên pháp luật, một bước để góp phần chuẩn hóa năng lực cho đội ngũ này.
Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương
Các tin đã đưa ngày: