Liên kết website

Tập huấn nghiệp vụ công tác chuẩn tiếp cận pháp luật và các tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Quảng Ninh

23/09/2022

Vào ngày 21/9/2022, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác chuẩn tiếp cận pháp luật và các tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới cho 190 đại biểu là đại diện của Phòng Tư pháp quận, huyện và các công chức Tư pháp – Hộ tịch của 177 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Chính Nghĩa – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh chủ trì Hội nghị. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị có đồng chí Ngô Quỳnh Hoa – Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, đồng thời là báo cáo viên pháp luật của Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chính Nghĩa – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành trong thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật, nhất là từ khi việc triển khai công tác chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Việc triển khai các nhiệm vụ này là cơ sở quan trọng nhằm tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân, đặc biệt là tại cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan đến chuẩn tiếp cận pháp luật. Năm 2021, toàn tỉnh có 170/177 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg và Thông tư số 07/2017/TT-BTP. Hiện nay công tác thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật được triển khai thực hiện với nhiều điểm mới, quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-BTP, Quyết định số 1723/QĐ-BTP và một số văn bản liên quan khác. Do đó, việc tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu triển khai nhiệm vụ này là hết sức quan trọng. Đồng chí chủ trì Hội nghị cũng mong muốn đồng chí báo cáo viên hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể cho các đại biểu theo hưởng “cầm tay chỉ việc” để công tác này trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh đi vào thực chất, đáp ứng yêu cầu đề ra.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Ngô Quỳnh Hoa – Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chia sẻ những khó khăn của các cán bộ, công chức trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, đồng chí khẳng định 5 tiêu chí và 20 chỉ tiêu tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP thực chất không phải là những nhiệm vụ mới mà đây chính là bộ công cụ để đo lường trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong bảo đảm tiếp cận pháp luật của người dân, từ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, tiếp cận thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở…Qua đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sẽ giúp chính quyền cấp xã thấy được những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn để có giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức cấp xã.
Các đại biểu tham dự đã được Tiến sĩ Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp giới thiệu cụ thể về nguyên tắc thực hiện, điều kiện, quy trình đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, giới thiệu về cách chấm điểm cụ thể các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-BTP và các tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thi văn minh theo Quyết định số 1723/QĐ-BTP. Đặc biệt, các đại biểu được trực tiếp thực hành, tương tác với báo cáo viên pháp luật thông qua các bài tập đã cho thấy tính hiệu quả, chất lượng của Hội nghị tập huấn. Ngoài ra, các đại biểu đã tích cực chia sẻ, trao đổi, thảo luận và được báo cáo viên pháp luật giải đáp, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Có thể khẳng định, Hội nghị tập huấn có ý nghĩa quan trọng, góp phần bồi dưỡng nâng cao kiến thức về đánh giá, công nhận cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu triển khai nhiệm vụ này trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giúp đưa công tác này ngày càng thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới./.
Lê Nguyên Thảo
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: