Liên kết website

Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong lực lượng công an nhân dân

10/11/2021

Ngày 9/11, Bộ Công an đã long trọng tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Buổi lễ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với sự chủ trì của đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tăng cường xây dựng, hoàn thiện thể chế về an ninh, trật tự
Tham dự buổi lễ có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực; Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du; Phó Viện trưởng Viện KSNDTC Nguyễn Huy Tiến; Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long cùng các Thứ trưởng Bộ Công an gồm: Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Duy Ngọc và Lê Quốc Hùng.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Ngày Pháp luật đã được Công an các đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng với những hoạt động cụ thể, thiết thực, sáng tạo, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần thượng tôn, bảo vệ pháp luật của mọi công dân nói chung, của cán bộ, chiến sĩ CAND nói riêng.

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò, ý nghĩa thiết thực, hiệu quả của việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nhằm góp phần “tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN kiến tạo, liêm chính, hành động và xây dựng bộ máy nhà nước pháp quyền XHCN tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về an ninh, trật tự, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Tập trung nghiên cứu xây dựng, trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua các dự án luật: Luật Cảnh sát cơ động, Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND…
 
Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền PBGDPL  phù hợp với đối tượng, lĩnh vực, địa bàn.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật,; theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật về an ninh, trật tự theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật trong thực thi nhiệm vụ. Tích cực triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, thực hiện hiệu quả các luật, pháp lệnh, văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến an ninh, trật tự. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong CAND, đổi mới các khâu, quy trình công tác; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn, củng cố tổ chức pháp chế trong CAND bảo đảm hoạt động hiệu quả, cơ cấu hợp lý, thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng trình độ, xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế CAND vững về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về pháp luật, có năng lực nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự bảo để kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về an ninh trật tự.
 
Gắn PBGDPL với nhiệm vụ chính trị của ngành
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đánh giá công tác PBGDPL trong CAND được thực hiện bài bản, nghiêm túc, trách nhiệm; có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: “Câu lạc bộ nhà trọ, nhà thuê tháng an toàn về an ninh trật tự”, “3 An toàn - 3 Không”, “Khu dân cư an toàn nói không với ma túy”, “Tiếng loa an ninh”, “Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”…
Đối với các đối tượng đặc thù, ngành Công an đã chỉ đạo cải tiến nội dung, chương trình giáo dục pháp luật, cải tạo đối với các đối tượng đang bị giam giữ, thi hành án phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng... Cùng với đó đã tổ chức nhiều cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật; chú trọng PBGDPL cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng.
Đặc biệt, hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam không chỉ được tổ chức trong tuần lễ, tháng cao điểm mà được Bộ công an, ngành công an triển khai thường xuyên gắn với triển khai nhiệm vụ của Bộ, ngành, bám sát điều kiện thực tiễn, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Năm nay, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, lực lượng Công an đã chung sức với y tế thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống dịch rất thiết thực, hiệu quả như thực hiện phương châm “đi từng ngõ, ngõ từng nhà, rà từng người” và phương án “2 địa điểm 1 cung đường”…
  
Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh gợi ý và đề nghị Bộ Công an tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Luật PBGDPL, đặc biệt là Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư; Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ triển khai Kết luận số 80-KL/TW; triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1739/QĐ-TTg ngày 18/10/2021 phê duyệt Đề án: “Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng CAND giai đoạn 2021-2027”.

Tiếp tục xác định việc hưởng ứng Ngày Pháp luật là công việc thường xuyên, liên tục, hằng ngày và là trách nhiệm của ngành, của mỗi cán bộ, công chức; gắn kết chặt chẽ PBGDPL trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của ngành. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương.

Đặc biệt, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các hình thức PBGDPL, trong đó tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này, triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp được giao trong Quyết định 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021".

Thứ trưởng cho biết Bộ Tư pháp chuẩn bị ra mắt Cổng thông tin điện tử về PBGDPL dùng chung trên toàn quốc. Để Cổng thông tin này hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, rất mong Bộ Công an quan tâm hỗ trợ về vấn đề an ninh mạng và phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin trong toàn bộ quá trình vận hành Cổng.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan tư pháp cùng cấp triển khai có hiệu quả hoạt động phối hợp PBGDPL, xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo tinh thần của Quyết định 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; phát huy vai trò của công an xã trong thực hiện hòa giải ở cơ sở; xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi, đặc biệt là lực lượng Công an xã tham gia phổ biến pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành chính sách pháp luật tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu PBGDPL trong tình hình mới.
  
Tại buổi lễ, Lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã trình bày báo cáo tổng kết triển khai Đề án “Tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” và công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án. Tiếp đó, Lãnh đạo Bộ Công an đã phát động triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng CAND giai đoạn 2021-2027”.
Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp 
Các tin đã đưa ngày: