Liên kết website

Đồng bộ cơ sở dữ liệu để xây dựng ứng dụng trợ lý ảo trong phổ biến, giáo dục pháp luật

03/04/2024

Chiều 2/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì buổi làm việc với Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về báo cáo ứng dụng trợ lý ảo trong thông tin, PBGDPL và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024.

 

Trình bày dự kiến kế hoạch triển khai Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 (Chương trình 81) và Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2023 – 2030” theo Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 (Đề án 345) của Thủ tướng Chính phủ, Phó Cục trưởng Cục PBGDPL Ngô Quỳnh Hoa cho biết sẽ tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cụ thể là, về nhóm nhiệm vụ thuộc quản lý nhà nước dự kiến triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai Chương trình 81 và văn bản rà soát những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; triển khai các cuộc điều tra xã hội học về nhu cầu hỗ trợ pháp lý của các doanh nghiệp; tiến hành tổng hợp những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và kiến nghị; tổ chức hội nghị, diễn đàn triển khai Chương trình 81 và Đề án 345…

Về nhóm nhiệm vụ rà soát, nâng cao chất lượng đội ngũ thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp trong đó tập trung vào đội ngũ tư vấn viên pháp luật. Bên cạnh đó, tập trung tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp; triển khai các hoạt động cụ thể hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Tại buổi họp đại diện các đơn vị đã trao đổi các nội dung về cơ sở dữ liệu phục vụ việc ứng dụng trợ lý ảo trong thông tin, PBGDPL; công tác phối hợp trong triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024; tình hình kinh phí triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025; ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao ý tưởng xây dựng ứng dụng trợ lý ảo trong thông tin, PBGDPL.

Để triển khai xây dựng ứng dụng trợ lý ảo trong thông tin, PBGDPL, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Cục PBGDPL chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan đánh giá cơ sở dữ liệu hiện có để có kiến nghị, giải pháp bước đầu trong công tác xây dựng trợ lý ảo trong thông tin, PBGDPL; đồng bộ cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp, Bộ pháp điển…đồng thời, cần chủ động nghiên cứu, khảo sát tại các cơ quan, đơn vị đã triển khai có hiệu quả ứng dụng trợ lý ảo trong đó có Tòa án tối cao… từ đó, phác thảo khung chi tiết đề án kiến nghị xây dựng trợ lý ảo trong thông tin, PBGDPL.

Về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Cục PBGDPL phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đầu tư, rà soát nhiệm vụ các đơn vị để xây dựng kế hoạch thay thế trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 trong đó cần kế thừa, chắt lọc các nội dung mà Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 đã triển khai có hiệu quả trong thời gian vừa qua; xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết các nội dung triển khai nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024; chú trọng phát huy vai trò của các doanh nghiệp, hiệp hội trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp …

Nguồn: Báo điện tử pháp luật Việt Nam

Các tin đã đưa ngày: