Liên kết website

Ban hành Thể lệ và chuẩn bị phát động Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”

25/10/2019

Nhằm đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường, tăng cường ý thức tự tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên – thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Giáo dục Egroup tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật với tên gọi “Pháp luật học đường”. Ngày 24/10/2019, Ban Tổ chức Cuộc thi Ban hành Thể lệ số 4182/TL-BTC bao gồm một số nội dung cụ thể sau đây:

1. Về hình thức thi, quy mô, thời gian: Cuộc thi sẽ được phát động, tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên phạm vi toàn quốc, chia thành 03 vòng: (i) Vòng loại: Tổ chức trong vòng 06 tuần, từ ngày 11/11/2019 đến hết ngày 22/12/2019; (ii) Vòng bán kết: Tổ chức từ ngày 10/02/2020 đến ngày 23/02/2020; (iii) Vòng chung kết: Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2020 và thi tập trung tại Thủ đô Hà Nội.
2. Về đối tượng dự thi, nội dung thi:
Đối tượng dự thi là học sinh các trường trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên (bảng A) và học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (bảng B). 
Nội dung thi gắn với kiến thức môn học giáo dục công dân, pháp luật cho học sinh, học viên, sinh viên các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đồng thời cập nhật, mở rộng một số nội dung, kiến thức pháp luật phù hợp với tâm lý, lứa tuổi.
3. Đăng ký dự thi: Thí sinh đăng ký tham gia Cuộc thi và làm bài thi tại địa chỉ website: http://timhieuphapluat.vn hoặc thông qua ứng dụng (app) của Cuộc thi và phải bảo đảm các yêu cầu về đăng ký dự thi quy định trong Thể lệ.
4. Về giải thưởng
4.1. Giải thưởng vòng loại: Hằng tuần, Ban Tổ chức sẽ trao giải cho 10 thí  sinh của mỗi bảng có điểm thi cao nhất và thời gian làm bài ngắn nhất, mỗi giải thưởng trị giá 300.000 đồng. Các thí sinh đạt giải được Tập đoàn Giáo dục Egroup tặng Thẻ học online.
4.2. Giải thưởng vòng bán kết: Ban Tổ chức sẽ trao giải cho 30 thí  sinh của mỗi bảng có điểm thi cao nhất và thời gian làm bài ngắn nhất, mỗi giải thưởng trị giá 1.000.000 đồng và được Tập đoàn Giáo dục Egroup tặng quà trị giá 1.000.000 đồng.
4.3. Giải thưởng vòng chung kết
Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các cá nhân đạt giải và tập thể tích cực tham gia hưởng ứng, triển khai Cuộc thi.
a) Giải cá nhân (của mỗi bảng)
Các thí sinh đạt giải được Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận kèm hiện vật (nếu có) và mức giải thưởng như sau:
- 01 giải Nhất: 6.000.000 đồng/giải;
- 01 giải Nhì: 3.000.000 đồng/giải;
- 02 giải Ba: 2.000.000 đồng/giải;
- 06 giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải;
- Một số giải phụ: 500.000 đồng/giải.
Các thí sinh đạt giải Nhất, giải Nhì vòng chung kết được ưu tiên xét tuyển khi đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội theo Đề án tuyển sinh của Trường. Thí sinh đạt giải Nhất có thể được xét cấp học bổng tương tự như thủ khoa đầu vào khi đăng ký dự tuyển và trúng tuyển vào Trường Đại học Luật   Hà Nội.
b) Giải tập thể
- Ban Tổ chức Cuộc thi trao 05 giải cho 05 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng, triển khai Cuộc thi; mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng kèm theo Giấy chứng nhận.
- Ban Tổ chức trao 10 giải cho 10 nhà trường có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia dự thi đông đảo, chất lượng bài dự thi tốt; mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng kèm theo Giấy chứng nhận.
(Nội dung chi tiết về Cuộc thi đề nghị xem tại Thể lệ đính kèm)
 Để Cuộc thi được tổ chức thành công, thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019, Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (gọi chung là bộ, ngành, đoàn thể) có văn bản chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh tích cực triển khai, hưởng ứng Cuộc thi.
Đề nghị bộ, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai một số nội dung sau đây:
Thứ nhất, chỉ đạo, tổ chức phổ biến sâu rộng Thể lệ Cuộc thi và vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi chung là các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp) và học sinh, sinh viên, học viên thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.
Thứ hai, chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên các báo, Cổng/Trang Thông tin điện tử hoặc hình thức phù hợp khác; đăng tải đường link của Cuộc thi trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các cơ quan, tổ chức trong ngành (Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh), các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chủ động cập nhật tin, bài truyền thông về Cuộc thi và gửi về Ban Tổ chức (email: thaobp@moj.gov.vn) để theo dõi, đăng tải trên website: http://timhieuphapluat.vn.
Thứ ba, để khuyến khích, động viên các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và học sinh, sinh viên, học viên tham gia Cuộc thi, ngoài các giải thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi, căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức khen thưởng cá nhân đạt giải tại các vòng thi và các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực hưởng ứng, triển khai Cuộc thi.
Thứ tư, chỉ đạo việc phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện rà soát danh sách, thông tin của thí sinh tham gia dự thi đảm bảo không vi phạm Thể lệ Cuộc thi và xác minh thông tin thí sinh đạt giải tại các vòng thi (nếu có)./.
                              Ban Tổ chức Cuộc thi “Pháp luật học đường”
Các tin đã đưa ngày: