Ban Thanh niên Quân đội - Bộ Quốc phòng tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong Thanh niên Quân đội” năm 2018 hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

02/10/2018

Nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018, Ban Thanh niên Quân đội – Bộ Quốc phòng tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong thanh niên Quân đội với một số nội dung chủ yếu sau đây:

         Mục đích: Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn quân về Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11, Ngày Pháp luật trong Quân đội và một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến thanh niên Quân đội; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, phòng ngừa và giảm thiểu đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm kỷ luật, nhất là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong thanh niên Quân đội; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, xung kích thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.
         Đối tượng dự thi: 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn quân; khuyến khích các đối tượng khác trong và ngoài Quân đội tham gia Cuộc thi (đối với nhóm tác giả không quá 05 người)
          Nội dung bài thi: Bài thi phải trả lời đầy đủ 15 câu hỏi nhằm tìm hiểu các quy định về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày Pháp luật trong Quân đội, tìm hiểu một số quy định trong Bộ luật hình sự, Luật Quốc phòng, Luật An ninh mạng, Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp và một số nội dung khác.
          Thời gian nhận bài thi: Từ 15/9/2018 đến hết ngày 15/10/2018.
          Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong thanh niên Quân đội dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 06/11/2018.
 
 
Các tin đã đưa ngày: