Đài Truyền hình Việt Nam tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư trên các kênh sóng

27/08/2019

Thực hiện kế hoạch số 98-KH/BCSĐCT32 ngày 16/5/2019 của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 15/8/2019, Đài Truyền hình Việt Nam đã ban hành Báo cáo số 68/BC-THVN về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Chỉ thị số 32-CT/TW).

Trong suốt 15 năm kể từ khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được Đài Truyền hình Việt Nam  (Đài THVN) quan tâm, triển khai thực hiện. Cụ thể:
Về công tác tuyên truyền nội bộ, Đài THVN cũng quan tâm thực hiện với nhiều bài viết trên trang điều hành tác nghiệp về nhiều lĩnh vực pháp luật như lao động, báo chí, sở hữu trí tuệ, thông tin truyền thông… Bên cạnh đó, Đài THVN cũng tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan trung ương khác tổ chức nhiều hội nghị PBGDPL cho phóng viên, biên tập viên, công chức, viên chức, người lao động tại Đài như Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam cho các đồng chí đảng viên các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Đài THVN (Khu vực phía Bắc) tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực 1; Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp cho phóng viên, biên tập viên và công chức, viên chức từ lãnh đạo cấp Phòng trở lên (Hội nghị này do Báo cáo viên pháp luật của Bộ Tư pháp trình bày).
Về công tác tuyên truyền trên các kênh sóng, Đài THVN cũng tiếp tục duy trì, thực hiện có hiệu quả, cụ thể:
Trên Kênh VTV1, chương trình Thời sự của Đài THVN liên tục cập nhật và đưa tin về chủ trương, chính sách của Đảng, tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật, pháp lệnh mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và các văn bản, chính sách, bộ luật sửa đổi, bổ sung liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân. Trên kênh VTV1, Đài THVN tiếp tục thực hiện các chương trình Truyền hình trực tiếp, Chuyên mục chính luận như: Đảng trong cuộc sống hôm nay, Hộp thư truyền hình, Quốc hội với cử tri, Xây dựng Đảng, Đối thoại chính sách, Cải cách hành chính, Vấn đề hôm nay, Vì an ninh Tổ quốc, Vì trẻ em, Môi trường, Sự kiện bình luận, Chính sách và cuộc sống, Hội nhập…
Trên Kênh VTV2, Đài THVN đã sản xuất và phát sóng các chuyên mục như: Pháp luật và cuộc sống, Kinh doanh và pháp luật, An sinh xã hội, Giao lưu – Tọa đàm, Kiến thức cộng đồng, Khoa học giáo dục quốc phòng… Các chương trình trên kênh sóng tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các mặt của đời sống xã hội như giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến các doanh nghiệp, cũng như đời sống của người dân.
Trên Kênh VTV3, công tác PBGDPL được thể hiện thông qua các chương trình gameshow, giải trí, hoặc lồng ghép trong các tiểu phẩm, qua đó giúp công tác tuyên truyền thêm hấp dẫn, gần gũi hơn. Tiêu biểu trong đó là các chương trình: Gameshow truyền hình về pháp luật “Sức nước ngàn năm” - chương trình là sân chơi tìm hiểu pháp luật giữa các tầng lớp nhân dân đến từ khắp các tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước về các vấn đề pháp luật của đời sống xã hội; Chuyên mục “Cái lý cái tình/ Khu dân cư rắc rối” - đây là series tiểu phẩm hài về pháp luật.
Trên Kênh VTV4, một số chuyên mục có nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật như: Việt Nam và Thế giới, Núi sông bờ cõi, Bizline…
Trên Kênh VTV5, Đài THVN cũng xây dựng và phát sóng các chương trình có nội dung tuyên truyền, PBGDPL cho bà con dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của bà con đồng bào. Nổi bật là chương trình “Thông tin chính sách và pháp luật, Tạp chí dân tộc” chuyên đề về pháp luật.
Trên Kênh VTV6 có chuyên mục “Tòa tuyên án”, đây là chương trình giúp khán giả truyền hình, đặc biệt là các bạn trẻ có thêm hiểu biết về pháp luật và xã hội, thông qua việc tái hiện các vụ án, cũng như diễn biến tâm lý của các nhân vật trong vụ án đó.
Trên Kênh VTV8, chương trình “Công lý mở” là những trao đổi, tư vấn của các chuyên gia về các vấn đề pháp luật liên quan đến mọi lĩnh vực đời sống.
Trên Kênh VTV9, chương trình “Mỗi ngày một chuyện” thông qua các vụ lừa đảo, chuyên gia tư vấn về các vấn đề pháp luật liên quan và biện pháp phòng tránh; chương trình Hồ sơ tình án là chương trình dựng lại những vụ án về các vấn đề tình cảm, hôn nhân, gia đình, qua đó đưa ra những lời khuyên để tránh vi phạm pháp luật.
Trên cơ sở những kết quả đạt được từ khi thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Đài THVN đề xuất với Ban Bí thư cần thiết ban hành một Chỉ thị mới về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân cho phù hợp với tình hình mới./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: