Đắk Lắk: UBND tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các luật mới ban hành tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

02/11/2017

Ngày 25/10/2017, UBND tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Cảnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và sự tham dự của hơn 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban thuộc Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, văn phòng HĐND tỉnh và các ban thuộc HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức ở tỉnh; lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và các Báo cáo viên pháp luật tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 03, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua 12 luật mới, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Thủy lợi; Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Cảnh vệ; Luật Du lịch và Luật Đường sắt. Đây là những đạo luật rất quan trọng, được ban hành nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, Hiến pháp năm 2013 về hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung, hoàn thiện pháp luật về quyền con người, quyền vềnghĩa vụ cơ bản của công dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự, an toàn xã hội nói riêng, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước ta trong tình hình mới.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến đầy đủ 12 luật mới; trong đó đó giới thiệu chuyên sâu 5 luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Tại đây, các đại biểu cũng được phổ biến tóm tắt 07 luật còn lại, trên cơ sở đó các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu kỹ những vấn đề cơ bản của các luật mới, nắm vững nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc ban hành để tổ chức thực hiện tốt ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình
Được sự ủy quyền của đồng chí chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Thuận – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu bế mạc Hội nghị đã chỉ rõ việc phổ biến, quán triệt các luật mới ban hành là nhiệm vụ quan trọng, giúp các đại biểu bước đầu nắm bắt kịp thời các nội dung cơ bản, những điểm mới, nổi bật của các đạo luật mới ban hành. Trên cơ sở đó, mỗi cấp, mỗi ngành tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục tổ chức các bước triển khai thi hành để đưa các đạo luật này sớm đi vào thực tiễn cuộc sống.
Hoàng Thị Diễm Xuân
Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp Đắk Lắk
 
Các tin đã đưa ngày: