Nâng cao chất lượng công tác Hòa giải ở cơ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

05/07/2018

Công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn tình làng nghĩa xóm, ổn định tình hình an ninh, chính trị của địa phương và được chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Để phát huy những kết quả đã đạt được và nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, ngành Tư pháp đã tham mưu triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải.

Nhằm nắm bắt kịp thời việc triển khai công tác hòa giải ở cơ sở để đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả của các Tổ hòa giải, Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra công tác hòa giải trên địa bàn các huyện, thành phố thông qua báo cáo và kiểm tra 1.236 Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở của các Tổ hòa giải. Qua đó, đã nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc và kịp thời hướng dẫn các biện pháp để tháo gỡ những tồn tại, hạn chế. Đã cấp phát cho các Tổ hòa giải Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở để đảm bảo việc theo dõi, ghi sổ được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Đây cũng là cơ sở để tạo thuận lợi cho việc thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số mức chi hỗ trợ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Đồng thời, Sở Tư pháp cũng đã phối hợp với UBND các huyện và Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức 08 lớp tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở, bồi dưỡng kiến thức mới cho các hòa giải viên. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng tập trung đi sâu vào các kỹ năng thực hiện hòa giải, các quy định pháp luật liên quan và có tần suất áp dụng nhiều trong công tác hòa giải như: đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình…Bên cạnh đó, Sở Tư pháp còn biên tập các tài liệu giới thiệu các quy định pháp luật mới ban hành trên Cổng thông tin điện tử của Sở để các Hòa giải viên có thể dễ dàng khai thác và cập nhật kịp thời các quy định pháp luật hiện hành để phục vụ tốt hơn cho công tác hòa giải.
Ngoài ra để đánh giá khách quan chất lượng của công tác hòa giải ở cơ sở, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn phát phiếu khảo sát tại 25 địa phương. Qua tiến hành khảo sát, kết quả cho thấy cán bộ, nhân dân đánh giá cao hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở (chiếm trên 90% số phiếu khảo sát). Đây cũng là kết quả phản ánh hiệu quả thực tế của công tác hòa giải ở cơ sở với 811 vụ việc được tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm 2018 (trong đó, hòa giải thành là 716 vụ việc chiếm tỷ lệ 88,3 %).
Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải đã góp phần nâng cao chất lượng của công tác hòa giải ở cơ sở, hình thành ý thức, nhu cầu thực hiện hòa giải khi có các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống hàng ngày ở các cộng đồng dân cư. Từ đó, ngăn ngừa các mâu thuẫn lớn có thể dẫn đến vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự.
Thanh Tùng
Các tin đã đưa ngày: