Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp PNVN: Ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022

05/01/2018

Ngày 05/01, Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (PNVN) đã ký Chương trình phối hợp thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022.

Đến dự và chủ trì buổi lễ, về phía Trung ương Hội Liên hiệp PNVN có: Chủ tịch Hội Liên hiệp PNVN Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp PNVN Nguyễn Thị Tuyết. Về phía Bộ Tư pháp có: Bộ trưởng Lê Thành Long, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu. Buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo, công chức các đơn vị chức năng của hai cơ quan, đại diện Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ một số tỉnh/thành phố.
Chương trình ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Tư pháp với Hội Liên hiệp PNVN trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hai Bên; Bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật cho phụ nữ, kịp thời hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, thúc đẩy việc thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội viên phụ nữ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật, nhất là các dự án luật liên quan trực tiếp đến phụ nữ…
Tại buổi lễ, trên cơ sở đánh giá kết quả công tác phối hợp giai đoạn 2013-2017, Lãnh đạo hai cơ quan đã thống nhất các nội dung phối hợp cụ thể giai đoạn 2018-2022, theo đó, Chương trình tập trung vào một số nội dung như: Phối hợp thực hiện công tác: phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở Cơ sở; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật; bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Liên hiệp PNVN và Ngành Tư pháp; tham gia giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách và góp ý, tham gia xây dựng pháp luật.
Phát biểu tại buổi lễ, Lãnh đạo hai cơ quan tin tưởng việc triển khai Chương trình sẽ tạo ra bước tiến mới thực chất hơn, hiệu quả hơn trong việc phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ. Đồng thời, thúc đẩy tốt hơn nữa việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, cùng tạo điều kiện và cơ hội để phụ nữ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong gia đình và xã hội; khắc phục định kiến giới; đấu tranh, phòng chống các tệ nạn xã hội và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Bộ trưởng Lê Thành Long cũng cho rằng, để Chương trình phối hợp được triển khai thiết thực, chất lượng và hiệu quả, hai Bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong triển khai thực hiện hoạt động, nhất là từ phía cơ quan, đơn vị chuyên môn để cùng tổ chức thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, phát huy tốt nhất vị thế, năng lực của phụ nữ trong công tác hòa giải cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022.
Các tin đã đưa ngày: