Xúc tiến thực hiện gameshow về pháp luật trên sóng truyền hình

09/03/2018

Đây là một trong nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong quý II/2018 được Lãnh đạo Vụ PBGDPL báo cáo lên Thứ trưởng Phan Chí Hiếu tại cuộc họp mới đây.

Báo cáo những kết quả đạt được, Vụ trưởng Vụ PBGDPL Đỗ Xuân Lân cho biết Vụ đã tổ chức phiên họp Hội đồng Trung ương tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018; hoàn thiện trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp ban hành nhiều đề án, kế hoạch công tác; thẩm định kế hoạch triển khai các đề án về PBGDPL do các bộ, ngành chủ trì thực hiện. Đặc biệt, Vụ đã tham mưu để trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 65/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn…
Vụ cũng là đầu mối tham mưu, tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 14 về đẩy mạnh công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật, xây dựng, chỉnh lý để Bộ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký kết, ban hành Chương trình phối hợp giai đoạn mới. Vụ còn nghiên cứu, xây dựng báo cáo Lãnh đạo Bộ về tủ sách pháp luật theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ thực hiện Kết luận số 30-KL/TW của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn… Tuy nhiên, công tác quý I/2018 của Vụ có một số tồn tại, hạn chế như một số nhiệm vụ còn chậm tiến độ hoặc chưa có kết quả cụ thể, mới dừng lại ở việc lập kế hoạch.
Bên cạnh đó, Vụ PBGDPL cũng đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm của quý II/2018. Theo đó, tiếp tục hoàn thiện, trình Bộ trưởng hồ sơ các dự thảo văn bản theo tiến độ; triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật. Riêng trong công tác PBGPL sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin với mục tiêu đổi mới hơn nữa hoạt động PBGDPL cũng như tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp với các cơ quan, trong đó có kế hoạch phối hợp, triển khai thực hiện gameshow “Sức nước ngàn năm” trên VTV3…
Cơ bản tán thành một số nhiệm vụ trọng tâm được Vụ PBGDPL đề xuất, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu yêu cầu trước mắt Vụ tập trung tham mưu cho hoạt động: trả lời chất vấn về công tác xây dựng pháp luật và công tác PBGDPL của Bộ trưởng tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp tới. Ngoài một số chỉ đạo cụ thể, Thứ trưởng cũng đề nghị Vụ quan tâm kiện toàn mô hình tổ chức theo các quy định mới.
Nhấn mạnh năm 2018 là năm thứ 5 triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam, theo Thứ trưởng, cần tổ chức thật tốt, bài bản Ngày Pháp luật Việt Nam, gắn với tổng kết 5 năm thi hành Luật PBGDPL. Đánh giá cao việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động PBGDPL, Thứ trưởng cho rằng cần xây dựng một số bài giảng trực tuyến, tiếp tục đẩy mạnh thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến mà kết quả của năm 2017 đã chứng minh hiệu quả tích cực, nhưng cân nhắc thêm về đối tượng, có thể tổ chức cho sinh viên không học chuyên ngành luật.  Ngoài ra, kết quả hợp tác với đơn vị trong tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến đã rất tốt nhưng theo kế hoạch chưa triển khai được gameshow trên truyền hình nên năm nay phải xác định đây là hướng đi ưu tiên. Đồng thời, Thứ trưởng cũng định hướng về lồng ghép các hội nghị để tiết kiệm kinh phí, nhân lực và quán triệt đẩy mạnh hoạt động kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ trưởng.
H.Thư
Các tin đã đưa ngày: