Tọa đàm mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả cho thanh, thiếu niên tại Hà Nam

21/06/2018

Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên”, chiều ngày 18/6/2018, tại Hà Nam, Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm “Mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên”. Tham dự Tọa đàm có một số Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật; một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp....); đại diện Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh một số tỉnh, thành phố (Hà Nam, Thái Nguyên, Điện Biên, Hưng Yên, TP Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ...); đại diện một số Sở, Ban, ngành, cơ quan báo chí và các Phòng Tư pháp cấp huyện, một số công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Tại Tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi về các mô hình, cách làm hay trong công tác PBGDPL cho các đối tượng thanh, thiếu niên như: Ngành Tư pháp tổ chức các Diễn đàn lấy ý kiến thanh niên vào quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến thanh, thiếu niên; tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông; câu lạc bộ thanh niên với pháp luật; cuộc thi “Gương sáng thanh niên chấp hành pháp luật” (Nghệ An); mô hình “Đồng hành cùng phát triển (Hà Nam). Ngành Giáo dục và Đào tạo chú trọng PBGDPL ngoại khóa, các hoạt động ngoài giờ lên lớp với một số mô hình như: mô hình Hội trại PBGDPL…Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có nhiều mô hình PBGDPL như: “Đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin” nhằm cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến hòa nhập cộng đồng; Đội thanh niên xung kích an ninh, đội nhóm tuyên truyền pháp luật; Đội thanh niên tình nguyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông; mô hình "Kể chuyện theo án” ... Trung tâm nghiên cứu trách nhiệm xã hội đã tổ chức mô hình “Nhà ga xanh” với Chương trình “phổ biến kiến thức pháp luật dựa trên nền tảng tâm lý lứa tuổi nhằm tư vấn, giải quyết các vấn đề về tâm lý - pháp lý học đường miễn phí cho thanh, thiếu niên từ 07 đến 17 tuổi trên cả nước.
Trong quân đội nhân dân có các mô hình như: “Mỗi ngày một câu hỏi, mỗi tuần một điều luật”; mô hình “Tổ tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý quân nhân”…Mô hình PBGDPL có hiệu quả cho nhóm thanh niên vi phạm pháp luật, thanh niên chậm tiến là: “Cảm hóa và giáo dục pháp luật”; “Quản lý giáo dục trẻ em làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư”; mô hình “4 kèm 1”…

Các ý kiến phát biểu tại Tọa đàm đều cho rằng việc xây dựng các mô hình PBGDPL cho thanh, thiếu niên phải xuất phát từ nhu cầu, địa bàn và phải lấy đối tượng thanh, thiếu niên làm trung tâm, đảm bảo tính hiệu quả, tính ổn định và bền vững của các mô hình, tránh tính hình thức, theo phong trào, hoạt động không hiệu quả. Các mô hình PBGDPL hiệu quả cho thanh, thiếu niên được đề xuất tại Tọa đàm là cơ sở để các địa phương nghiên cứu, xem xét áp dụng trong thực tiễn công tác PBGDPL ở địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên trong thời gian tới./.
Các tin đã đưa ngày: