Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Quảng Ninh

03/06/2019

Thực hiện Kế hoạch số 707/KH-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, trong chuỗi các hoạt động tại tỉnh Quảng Ninh, sáng ngày 31/5/2019, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và giải đáp khó khăn, vướng mắc về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho gần 190 đại biểu là lãnh đạo các Phòng Tư pháp cấp huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, công chức Tư pháp – Hộ tịch, đại diện Mặt trận Tổ quốc và đại diện Ban chỉ đạo nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn và một số hòa giải viên trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật giới thiệu, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; quy trình đánh giá, công nhận; trách nhiệm của các Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, đơn vị); thực trạng 02 năm thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg, Thông tư số 07/2017/TT-BTP và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới... Đồng chí Nguyễn Thị Quế, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý công tác hòa giải ở cơ sở, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã hướng dẫn trình tự, thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ thẳng thắn về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tập trung vào điều kiện công nhận; thời điểm đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với đánh giá nông thôn mới; một số chỉ tiêu, nội dung còn mang tính định tính; đề nghị hướng dẫn các tài liệu kiểm chứng… Trên cơ sở đó, đồng chí chủ trì Hội nghị đã giải đáp cụ thể nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đồng thời giúp các đại biểu thống nhất nhận thức để tiếp tục tham mưu với Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới hiệu quả.
 

Bên cạnh đó, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã ghi nhận một số ý kiến kiến nghị, đề xuất về việc sửa đổi một số quy định hiện hành về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để nghiên cứu, tham mưu trong quá trình sơ kết thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg, Thông tư số 07/2017/TT-BTP./.
                                                            Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: