Giấy mời tham dự Hội nghị tập huấn và Hội thảo khu vực miền Bắc tại tỉnh Thanh Hóa

10/09/2019

Thực hiện các Quyết định, Kế hoạch năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: số 708/QĐ-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”; số 709/KH-BTP ngày 05/3/2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” ; số 521/QĐ-BTP ngày 05/3/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”, Bộ Tư pháp tổ chức các Hội nghị tập huấn và Hội thảo khu vực miền Bắc tại tỉnh Thanh Hóa như sau:

1. Nội dung: Các nội dung, chuyên đề tập huấn tại hội nghị, hội thảo được gửi kèm theo Giấy mời này.
2. Thành phần
2.1. Đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật của một số báo, đài của tỉnh/thành phố tại địa bàn trọng điểm.
2.2. Cán bộ chủ chốt cấp xã, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư… tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật của các tỉnh khu vực phía Bắc thuộc phạm vi triển khai Đề án.
3. Thời gian: 1,5 ngày, ngày 16-17/9/2019 (khai mạc 8h00 ngày 16/9/2019).
4. Địa điểm: Khách sạn Sao Mai, Số 20 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
5. Về kinh phí
5.1. Các đại biểu cấp xã tham dự Hội nghị tập huấn (hưởng lương và không hưởng lương) sẽ được hỗ trợ các chế độ sau: kinh phí đi lại 2 chiều từ nơi tổ chức Hội nghị đến các địa phương (thanh toán khoán theo định mức giá thành phương tiện vận tải công cộng); phụ cấp lưu trú cho đại biểu trong các ngày tham dự Hội nghị. Phòng nghỉ tại Khách sạn Phù Đổng, Số 68 Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
5.2. Các đại biểu khác thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp cử 02 đại biểu của Sở, triệu tập 01 đại biểu tại mục 2.2 Giấy mời và giúp Bộ Tư pháp mời 01 phóng viên/biên tập viên báo chí viết về pháp luật cấp tỉnh để tham dự các Hội nghị, Hội thảo. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Sở Tư pháp lập danh sách đại biểu tham dự Hội nghị, Hội thảo của tỉnh và gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật); đồng thời gửi bản điện tử qua địa chỉ email hongdta@moj.gov.vn trước ngày 10/9/2019.
Thông tin chi tiết về Hội nghị, Hội thảo đề nghị liên hệ đồng chí Đinh Thị Ánh Hồng, số điện thoại 024.62739468/0935.135.022./.
Các tin đã đưa ngày: