Ký kết Chương trình phối hợp tổ chức Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN và Ngày truyền thống MTTQVN

04/10/2019

Chiều ngày 30/9/2019, tại hội trường của Sở Tư pháp diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) lồng ghép với Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) giữa Sở Tư pháp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

Tham dự buổi lễ, về phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh có đồng chí Nguyễn Hải - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Ban chuyên môn và lãnh đạo, chuyên viên của Ban dân chủ pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Về phía Sở Tư pháp có đồng chí Trần Thị Nhung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí lãnh đạo Sở; các đồng chí là lãnh đạo các Phòng chuyên môn và lãnh đạo, chuyên viên của Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật.
Sau một thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc hai cơ quan đã cùng thảo luận và đi đến thống nhất ký kết Chương trình phối hợp tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) lồng ghép với Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11).
Theo Chương trình ký kết, hằng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phòng Tư pháp các huyện, thành, thị, các xã, phường, thị trấn và các khu dân cư tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam lồng ghép với Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong Ngày Hội đại đoàn kết các dân tộc ở khu dân cư đảm bảo thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hai bên cùng có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền, phổ biến và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc đẩy mạnh thực hiện và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội ở khu dân cư; phối hợp trong công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch, cán bộ Mặt trận và đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên và thành viên các nhóm nòng cốt ở cơ sở trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở khu dân cư. Đồng thời, phối hợp hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Bên cạnh đó, Chương trình phối hợp cũng nêu rõ trách nhiệm của các bên trong từng hoạt động cụ thể để triển khai trong Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.
Kết thúc buổi lễ, lãnh đạo Hai cơ quan đã phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của Chương trình phối hợp với công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Nhằm để cho hoạt động này đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả hơn nữa Lãnh đạo Hai cơ quan đã giao cho Phòng và Ban chuyên môn cần có sự phối hợp chặt chẽ để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo thường xuyên việc thực hiện Chương trình hằng năm và kịp thời tham mưu cho lãnh đạo để điều chỉnh Chương trình cho phù hợp./.
Vân Anh - Phòng PB và TDTHPL
Nguồn: Trang TTĐT Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ
Các tin đã đưa ngày: