Liên kết website

Họp Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III

13/05/2016

Sáng nay 13/5, tại Bộ Tư pháp đã diễn ra cuộc hợp Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III năm 2016. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu – Trưởng Ban tổ chức chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Hội thi.

Thay mặt Ban Tổ chức Hội thi, đồng chí Đỗ Xuân Lân, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật – Thành viên Ban Tổ chức Hội thi công bố Quyết định số 1027/QĐ-BTP ngày 05/5/2016 về thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Hội thi đã thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Thể lệ Hội thi; Bộ câu hỏi thi; Logo Hội thi và cách thức tổ chức, triển khai các hoạt động của Hội thi. Trong đó, các ý kiến góp ý, thảo luận tập trung vào các nội dung cụ thể của dự thảo Thể lệ Hội thi như: đối tượng tham dự Hội thi; hình thức thi; nội dung thi; thành phần Ban Giám khảo Hội thi; chấm thi, xếp giải và cơ cấu giải thưởng Hội thi.

Hội thi Hòa giải viên toàn quốc lần thứ I, II đã được tổ chức thành công vào các năm 2000, 2005. Hội thi Hòa giải viên toàn quốc lần thứ III năm 2016 được Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức với Ủy ban Mặt trận Tổ là một hoạt động văn hóa, pháp lý hết sức ý nghĩa và thiết thực, góp phần thực hiện có hiệu quả Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo cán bộ, nhân dân các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ, đời sống hàng ngày của người dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở. Hội thi là diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở của các hòa giải viên, qua đó, biểu dương và tôn vinh những điển hình xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở trên cả nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.
Các tin đã đưa ngày: