Liên kết website

Bộ Tư pháp phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

15/03/2021

Ngày 08/3/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 609/KH-BTP về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (sau đây gọi là Cuộc thi), Quyết định số 334/QĐ-BTP thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi và Thể lệ số 610/TL-BTC.

Để hưởng ứng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào ngày 23/5/2021, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao hiểu biết về pháp luật, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 655/BTC ngày 11/03/2021 về việc phát động phát động tổ chức Cuộc thi gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và  Tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Nội dung Công văn đề nghị Tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm thực hiện các nội dung:

1. Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn, thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên các báo, Cổng/Trang Thông tin điện tử hoặc hình thức phù hợp khác; có thể đăng tải đường link của Cuộc thi trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các cơ quan, tổ chức trong ngành; chủ động cập nhật tin, bài truyền thông về Cuộc thi và gửi về Ban Tổ chức (email: anhm@moj.gov.vn) để theo dõi, đăng tải trên trang chủ của Cuộc thi.

3. Ngoài các giải thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi, căn cứ điều kiện thực tế tổ chức khen thưởng cá nhân đạt giải thuộc cơ quan, đơn vị quản lý.

4. Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện rà soát danh sách, thông tin của thí sinh tham dự thi đảm bảo không vi phạm Thể lệ Cuộc thi và xác minh thông tin thí sinh đạt giải tại Cuộc thi theo đề nghị của Ban Tổ chức (nếu có).
 
Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các Tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và mọi người dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: