Liên kết website

Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ VN trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

06/11/2006

Công tác PBGDPL của các cấp Hội phụ nữ thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động tuyên truyền, PBGDPL trong các cấp Hội được triển khai lồng ghép với thực hiện nhiệm vụ của các Ban, đơn vị chuyên môn. Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản pháp luật mới ban hành, liên quan thiết thực đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị em phụ nữ. Hình thức tuyên truyền được áp dụng phong phú, đa dạng.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác PBGDPL, trong thời gian qua, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt các văn bản pháp luật mới đến toàn thể cán bộ, công chức cơ quan; tổ chức tập huấn cho 13 tỉnh, thành Hội trọng điểm đại diện phía Bắc, phía Nam pháp luật về phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em và hỗ trợ kinh phí tập huấn cho đội ngũ cán bộ cấp huyện và cơ sở; tổ chức 3 lớp tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Hội của 64 tỉnh, thành và các huyện của 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên, 3 tỉnh miền núi phía Bắc; 3 lớp tập huấn cho lãnh đạo và cán bộ chuyên trách của 64 tỉnh về Luật giao thông đường bộ và 3 lớp tập huấn nâng cao kiến thức về an toàn giao thông cho lãnh đạo cơ quan của Trung ương Hội; 17 lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội và báo cáo viên xã, phường, chi, tổ về an toàn giao thông. Trung ương Hội cũng biên soạn, phát hành nhiều tài liệu về cơ sở như: "Tìm hiểu Luật hôn nhân và gia đình", "Sổ tay báo cáo viên pháp luật", "Bình đẳng giới trong gia đình", "Văn bản pháp luật Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo", "Quyền của phụ nữ trong pháp luật Việt Nam", "Sổ tay Giới và phòng chống bạo lực gia đình", "Sổ tay văn bản pháp lý cần biết khi kết hôn với người nước ngoài"; bộ tờ gấp "Những điều cần biết về hôn nhân với người Đài Loan", "Phụ nữ cả nước tích cực giữ gìn trật tự an toàn giao thông"...
Hoạt động tuyên truyền, PBGDPL trong các cấp Hội được triển khai lồng ghép với thực hiện nhiệm vụ của các Ban, đơn vị chuyên môn. Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản pháp luật mới ban hành, liên quan thiết thực đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị em phụ nữ. Hình thức tuyên truyền được áp dụng phong phú, đa dạng như: thông qua sinh hoạt của Câu lạc bộ, tổ phụ nữ, nhóm hội viên nòng cốt tuyên truyền, PBGDPL; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật (thi viết, thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, hoà giải viên giỏi, vẽ tranh, thi tiểu phẩm...); tổ chức tư vấn lưu động; biên soạn, phát hành tài liệu, tờ gấp, tranh, áp phích có nội dung PBGDPL; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Phụ nữ Việt Nam, tờ Thông tin Phụ nữ, Website của Trung ương Hội...); xây dựng các mô hình, các Câu lạc bộ, hoà giải viên giỏi là cán bộ, hội viên phụ nữ.
Bên cạnh đó, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội cũng đã xây dựng dự thảo Kế hoạch PBGDPL của Trung ương Hội trong giai đoạn tiếp theo; Quyết định thành lập Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Trung ương Hội; Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng. Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 2 của Chương trình 212 đã được xây dựng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cán bộ, hội viên phụ nữ ở cộng đồng dân cư năm 2006 - 2007. Hiện tại kế hoạch được triển khai thí điểm tại 02 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, tập trung vào các nội dung: khảo sát lấy ý kiến về tình hình hiểu biết, chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân, hội viên phụ nữ ở cơ sở; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng vận động, tuyên truyền, PBGDPL, hướng dẫn chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân hội viên phụ nữ ở cơ sở; biên soạn, in ấn, phát hành các tài liệu và xây dựng các mô hình "nhóm nòng cốt", "Tổ hoà giải 5 tốt", "Câu lạc bộ pháp luật" ở khu dân cư...

Nhìn chung, công tác PBGDPL của các cấp Hội phụ nữ thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, được Trung ương Hội coi đây là nhiệm vụ ưu tiên, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của phụ nữ nói riêng và nhân dân nói chung.

Các tin đã đưa ngày: