Liên kết website

Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”

12/01/2022

Sáng 12/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án chủ trì hội nghị. Hội nghị với sự tham gia của đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 46 điểm cầu.

Hội nghị đánh giá, trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính cùng các tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo đã phối hợp chặt chẽ, đồng thuận cao trong việc thường xuyên đổi mới và đa dạng nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng, bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, gắn với việc thực hiện các chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, dân vận phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa, tăng cường dân trí pháp lý phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Hàng năm, Ban Chỉ đạo Đề án Bộ Quốc phòng, Cơ quan thường trực Đề án chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo Đề án các địa phương hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL nói chung và Đề án nói riêng. Các tỉnh, thành phố và các đơn vị Quân đội đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. Các địa phương củng cố, phát triển và duy trì hoạt động trên 2.000 câu lạc bộ pháp luật và câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; 1.084 trung tâm tư vấn pháp luật; trên 1.100 tổ tuyên truyền pháp luật, 9.828 tổ hoà giải. Trên cơ sở đó đã tổ chức hàng nghìn đợt trợ giúp pháp lý tại các cơ sở, gần 145 nghìn cuộc tuyên truyền, PBGDPL thu hút trên 6,8 triệu lượt người tham gia, phục vụ nhu cầu tư vấn, giải đáp những vấn đề pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới và tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản pháp luật mới ban hành, về quốc phòng, an ninh và các vấn đề liên quan đến đời sống, xã hội, quyền, nghĩa vụ của công dân... Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch, tích cực tham gia cùng địa phương và Bộ đội Biên phòng đấu tranh, tố giác người xuất, nhập cảnh trái phép, đưa vào khu cách ly tập trung, góp phần ngăn chặn, hạn chế tối đa dịch bệnh xâm nhập, lây lan qua biên giới vào nội địa.
Trong giai đoạn 2017 - 2021, trên cơ sở các mô hình, phong trào đã triển khai, Ban Chỉ đạo Đề án cấp cơ sở đã nhân rộng, duy trì nề nếp, có chiều sâu nhiều mô hình, phong trào sáng kiến tiêu biểu như “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”; “Mỗi tuần học một điều luật”; “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”; Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; “Tiếng kẻng vùng biên”…
Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương khẳng định, sau gần 5 năm thực hiện, Đề án đã đạt được những kết quả quan trọng, hoạt động tuyên truyền, PBGDPL đã thực sự trở thành cầu nối, phương tiện hữu hiệu đưa pháp luật vào cuộc sống, giúp cho mọi tổ chức, cá nhân hiểu biết đúng các quy định, tính nghiêm minh của pháp luật để chấp hành nghiêm túc. Đề án đã góp phần xây dựng tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tội phạm; ý thức quốc gia, chấp hành các quy chế, quy định về bảo vệ biên giới, trách nhiệm tố giác tội phạm của nhân dân được nâng lên. Hiệu quả từ Đề án đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới, hải đảo; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo không ngừng được cải thiện và có nhiều khởi sắc; nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân được củng cố vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Thượng tướng Võ Minh Lương và các đại biểu thăm quan khu trưng bày sách pháp luật tại hội nghị.
Thượng tướng Võ Minh Lương cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, sự cần thiết của công tác PBGDPL, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cụ thể hóa trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, có chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực. Phát huy vai trò các cơ quan thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL và các tổ chức, lực lượng ở vùng biên giới, hải đảo; phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong thực hiện công tác PBGDPL; củng cố, kiện toàn các tổ, đội tuyên truyền pháp luật, duy trì nền nếp hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên pháp luật có trình độ năng lực, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu nhiệm vụ. Đồng thời bám sát tình hình và điều kiện thực tế, phong tục, tập quán ở địa phương, đơn vị, xác định nội dung, phương thức tuyên truyền, PBGDPL cho phù hợp; nghiên cứu, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, sáng tạo, hiệu quả để triển khai thực hiện Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”. Bên cạnh đó, phải gắn công tác PBGDPL với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; các phong trào thi đua, các đề án, cuộc vận động ở địa phương, đơn vị Quân đội; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, đội ngũ công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang... tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Võ Minh Lương trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Bộ đội Biên phòng.
Thượng tướng Võ Minh Lương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Võ Minh Lương đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Bộ đội Biên phòng và trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.
Nguồn: tin tổng hợp
Các tin đã đưa ngày: