Liên kết website

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp làm việc với Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam

10/05/2022

Chiều ngày 09/5/2022, đoàn công tác của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp do đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng, Tổ trưởng Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương (Hội đồng trung ương) làm trưởng đoàn, cùng đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng, Tổ Phó Tổ Thư ký và lãnh đạo các phòng, chuyên viên của Vụ đã có buổi làm việc với Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam.

Với mục đích thảo luận, chuẩn bị nội dung phục vụ buổi làm việc giữa Thường trực Hội đồng trung ương với Lãnh đạo Trung ương Hội luật gia Việt Nam, buổi làm việc đã tập trung nắm bắt những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tham gia hòa giải ở cơ sở của Hội Luật gia Việt Nam trong thời gian vừa qua; đồng thời đề xuất, tham mưu các nội dung làm việc, phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian tới nhằm tăng cường tính kết nối giữa hai cơ quan, góp phần đưa ra các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ Hội Luật gia Việt Nam triển khai công tác, đặc biệt là việc thực hiện chủ trương xã hội hóa, trong các lĩnh vực trên.
Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật; đồng chí Trần Văn Quảng, Phó Trưởng Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật cùng các cán bộ của Ban.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Huệ đã trình bày tóm tắt kết quả công tác PBGDPL; tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở và việc triển khai các Đề án có liên quan trong lĩnh vực này của Hội Luật gia Việt Nam trong thời gian qua. Được sự quan tâm phát triển của các cấp chính quyền, cơ cấu tổ chức của Hội Luật gia ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng, nhiều hội viên có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm và nhiệt tình tham gia công tác. Hiện nay, tổng số hội viên của hội là trên 67.000 với 63 hội cấp tỉnh, 490 hội cấp huyện, 4.776 Chi hội Luật gia trực thuộc Hội luật gia các tỉnh, thành phố, quận, huyện và 47 chi hội ở các bộ, ngành trực thuộc Trung ương hội.
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Huệ cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai công tác này của Hội Luật gia Việt Nam như: (i) hoạt động phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn của Hội Luật gia Việt Nam tại trung ương còn lỏng lẻo; (ii) nhiều chi hội luật gia tại địa phương hoạt động còn hình thức; (iii) chưa có giải pháp hiệu quả giúp thu hút nguồn lực xã hội tham gia vào công tác này; (iv) việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam còn hạn chế…

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi ý kiến về những giải pháp giúp khắc phụ các khó khăn, vướng mắc khi triển khai các hoạt động nêu trên tại địa phương, cũng như trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội triển khai các hoạt động này. Tại buổi làm việc, Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam đã đưa ra một số giải pháp, đề xuất, kiến nghị giúp Hội Luật gia Việt Nam có thể phát huy hơn nữa tiền nănn, vai trò trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua buổi làm việc, đồng chí Lê Vệ Quốc ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật của Hội Luật gia Việt Nam để Vụ PBGDPL nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Bộ Tư pháp có những hoạt động phối hợp, quan tâm giải quyết, tạo điều kiện cho Hội tiếp tục phát triển và hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới./.
 
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: