Liên kết website

Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương tổ chức tọa đàm chuyên đề tham mưu triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng năm 2022

10/05/2022

Chiều ngày 10/5/2022, Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương (sau đây gọi là Hội đồng) tổ chức Tọa đàm chuyên đề triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2022 (ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-HĐPH ngày 12/01/2022); Thông báo số 45/TB-VPCP ngày 19/02/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Phiên họp ngày 10/02/2022 của Hội đồng trung ương.

Tại Tọa đàm, đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp (Tổ trưởng Tổ Thư ký) đã định hướng thảo luận vào các nội dung chính sau: (i) Việc triển khai các nhiệm vụ của các thành viên Tổ Thư ký những tháng đầu năm 2022; (ii) Tình hình triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” (ban hành theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ); (iii) Chuẩn bị  tổ chức triển khai các Đoàn kiểm tra của Hội đồng trung ương năm 2022 (theo Kế hoạch số 1414/KH-HĐPH ngày 05/5/2022) và (iv) Chuẩn bị tổ chức Phiên họp của Hội đồng trung ương sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Trên cơ sở báo cáo tóm tắt của đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Tư pháp (Tổ phó Tổ Thư ký) về tình hình tham mưu thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng những tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thời gian tới và đề xuất, kiến nghị, các thành viên Tổ Thư ký đã trao đổi, thảo luận thẳng thắn, cởi mở về các nội dung theo định hướng thảo luận. Các ý kiến tại Tọa đàm đã gợi ý, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Thư ký, đặc biệt trong tham mưu Hội đồng trung ương triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; trao đổi thực tiễn truyền thông dự thảo chính sách của bộ, cơ quan và đề xuất để việc triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” hiệu quả, thực chất.
Kết luận Tọa đàm, đồng chí Lê Vệ Quốc ghi nhận, tiếp thu các ý kiến có giá trị của các thành viên Tổ Thư ký. Đồng chí thông tin các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng từ nay đến cuối năm 2022, trong đó tập trung vào một nhiệm vụ như: Tổ chức Phiên họp của Hội đồng trung ương sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (dự kiến tổ chức trong tháng 07/2022); tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL năm 2012 và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, nhất là Lễ hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam; tổ chức làm việc giữa đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Cơ quan Thường trực Hội đồng với một số bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương; vận hành, khai trương Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, đề án theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg; ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp; tổ chức các Đoàn kiểm tra của Hội đồng tại một số bộ, ngành, địa phương. 

Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị các thành viên Tổ Thư ký tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin cho Thường trực Tổ Thư ký, Vụ PBGDPL để xây dựng có chất lượng Báo cáo, tài liệu phục vụ Phiên họp của Hội đồng sơ kết 6 tháng đầu năm 2022; chủ động tham mưu thành viên Hội đồng là lãnh đạo Bộ, cơ quan, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2022 và Phân công Tổ Thư ký; thực hiện các hoạt động PBGDPL, tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL về ngành, lĩnh vực quản lý; đồng thời tham mưu tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động phối hợp về PBGDPL. Trong thời gian tới, Tổ Thư ký sẽ tăng cường các buổi làm việc, sinh hoạt chuyên đề để nâng cao hiệu quả tham mưu Hội đồng triển khai nhiệm vụ./.
 
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: