Chi bộ Vụ PBGDPL tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

18/05/2020

Sáng ngày 14/5/2020, Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Vụ PBGDPL) đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác quản lý nhà nước và công tác tư pháp” với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Lê Vệ Quốc, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ PBGDPL cùng các đảng viên, công chức Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật. Báo cáo viên chuyên đề là Nhà văn, Nhà nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, Giáo sư Lê Xuân Đức.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Giáo sư Lê Xuân Đức đã tập trung giới thiệu những nội dung cơ bản tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tư pháp và quản lý nhà nước, trong đó nhấn mạnh sự quan tâm, chú trọng của Người trong công tác cán bộ, xây dựng, chỉnh đốn đảng và chống tham nhũng. Bên cạnh đó, báo cáo viên còn giới thiệu tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về con người, về dân tộc; con đường sự nghiệp, hoạt động cách mạng của Bác Hồ ở các nước khác nhau như: Pháp, Mỹ, Trung Quốc… và những câu chuyện cảm động, đầy tính nhân văn của Người trong thời gian ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Buổi sinh hoạt chuyên đề là hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 21/02/2020 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về học tâp, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: