Liên kết website

Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp cho ý kiến vào Dự án Luật Phổ biến giáo dục pháp luật: Không nên coi nhẹ tiêu chuẩn của báo cáo viên pháp luật 31/07/2010

Hôm qua (29/7), Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp đã họp cho ý kiến vào Dự án Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). Theo ông Nguyễn Duy Lãm (Vụ trưởng Vụ PBGDPL, đại diện ban soạn thảo), đây là một dự án luật khó xây dựng vì chưa từng có tiền lệ, có nhiều ý kiến khác nhau về các vấn đề trong dự luật nên việc tiếp thu chỉnh lý của tổ biên tập hết sức khó khăn. Tuy nhiên, đến nay, ban soạn thảo đã đưa ra được Dự thảo 5 gồm 47 Điều, 6 Chương.

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong 06 tháng đầu năm 2010 của Bộ Xây dựng 31/07/2010

Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 180/QĐ-BXD ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trong 06 tháng đầu năm 2010 Bộ Xây dựng đã tổ chức triển khai các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng phong phú như:


Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp cho ý kiến vào Dự án Luật Phổ biến giáo dục pháp luật: Không nên coi nhẹ tiêu chuẩn của báo cáo viên pháp luật 31/07/2010

Hôm qua (29/7), Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp đã họp cho ý kiến vào Dự án Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). Theo ông Nguyễn Duy Lãm (Vụ trưởng Vụ PBGDPL, đại diện ban soạn thảo), đây là một dự án luật khó xây dựng vì chưa từng có tiền lệ, có nhiều ý kiến khác nhau về các vấn đề trong dự luật nên việc tiếp thu chỉnh lý của tổ biên tập hết sức khó khăn. Tuy nhiên, đến nay, ban soạn thảo đã đưa ra được Dự thảo 5 gồm 47 Điều, 6 Chương.

Bộ Giao thông vận tải kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 11/06/2010

Ngày 19/4/2010, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng ký ban hành Quyết định số 1023/QĐ-TTg về việc thay thế thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 11/06/2010

Ngày 19/4/2010, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng ký ban hành Quyết định số 1023/QĐ-TTg về việc thay thế thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Quốc phòng: ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 07/12/2009

Tiếp tục nâng cao nhận thức pháp luật, tạo sự chuyển biến ngày càng vững chắc về ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ; hạn chế thấp nhất việc vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa, giảm thiểu và đi đến chấm dứt hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, ngày 01 tháng 12 năm 2010 Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch số 6537/KH-BQP về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 như sau:

Đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật chia thành hai nhóm: 07/12/2009

Ngày 03/11/2009, Bộ trưởng Bô Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 3200/QĐ-BGTVT ban hành quy chế làm việc của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải.

Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền làm việc tại An Giang: “CẦN QUAN TÂM HƠN TỚI GIÁO DỤC PHÁP LUẬT” 24/11/2009

Hôm qua (23/11), Đoàn Kiểm tra của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh An Giang. Tại đây, đoàn đã đi kiểm tra thực tế công tác PBGDPL tại huyện Châu Thành và Thị trấn An Châu.

Công tác PBGDPL ở ngành công thương: Khó khăn bắt nguồn từ vấn đề kinh phí 18/11/2009

Trong khuôn khổ thực hiện Kế hoạch 629/KH-HĐPH ngày 4/3/2009 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ về việc kiểm tra công tác PBGDPL thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, sáng qua-17/11, Đoàn kiểm tra số 1 của Hội đồng do bà Nguyễn Thúy Hiền – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn đã tiến hành việc kiểm tra công tác PBGDPL tại Bộ Công thương.

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức tập huấn Luật cán bộ, công chức 23/10/2009

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức tập huấn Luật cán bộ, công chức