Liên kết website

Bộ Giao thông vận tải: Hướng dẫn tổ chức thực hiện và phát động thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018

12/10/2018

Bộ GTVT vừa có Văn bản gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hướng dẫn tổ chức thực hiện và phát động thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018.

Theo đó, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Sau gần 06 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật đã được cán bộ, công chức, người lao động và học viên, sinh viên Ngành Giao thông vận tải tích cực hưởng ứng, triển khai nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần xây dựng lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

Để tiếp tục triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018 có chất lượng, thiết thực và hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Ngành Giao thông vận tải triển khai thực hiện chủ đề Ngày Pháp luật năm 2018 là: Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Các cơ quan, đơn vị có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến Ngày Pháp luật năm 2018 như: Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân; Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; Cán bộ, công chức, viên chức Ngành Giao thông vận tải nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Ngoài các khẩu hiệu gợi ý trên, các cơ quan, đơn vị có thể nghiên cứu, lựa chọn những khẩu hiệu phù hợp với điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị mình để bám sát nội dung chủ đề Ngày Pháp luật năm 2018.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 2018 cần tập trung vào công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật và công tác tố chức thi hành pháp luật. Căn cứ vào điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị có thể lựa chọn các hình thức tổ chức cho phù hợp. 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần được tổ chức đảm bảo thường xuyên, liên tục trong cả năm và tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2018; thực hiện cao điểm trong tuần lễ từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018.
Theo http://mt.gov.vn/

Các tin đã đưa ngày: